125/13 Novela živnostenského zákona; T: 30.9.2013

Cílem předkládaného návrhu zákona je zlepšit podnikatelské prostředí v České republice snížením administrativní zátěže podnikatelů. Navrhuje se zrušit povinnost podnikatelů opakovaně dokládat obecnímu živnostenskému úřadu doklady, které již doložili některému z 227 obecních živnostenských úřadů, a skutečnosti, které tyto doklady osvědčují, zůstaly beze změny. Obecní živnostenské úřady budou využívat stávající funkcionality živnostenského rejstříku získané v souvislosti s realizací projektu Integrovaného operačního programu „Úprava registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy“, který byl realizován v letech 2010 až 2013 a z 85% spolufinancován z prostředků Evropské unie. Dokumenty předkládané podnikateli při vstupu do živnostenského podnikání i v jeho průběhu budou tyto úřady převádět do digitální podoby a ukládat do datového úložiště živnostenského rejstříku.
Dále se v návaznosti na požadavky Úřadu na ochranu osobních údajů, jakož i požadavky podnikatelské veřejnosti navrhuje provést změnu právní úpravy živnostenského rejstříku ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů zapisovaných osob. Jako neveřejný údaj by měly být nadále vedeny v živnostenském rejstříku údaje týkající se bydliště a místa pobytu zapisovaných osob a po uplynutí čtyř let ode dne, kdy bylo zrušeno poslední živnostenské oprávnění podnikatele, by všechny dosud zveřejněné údaje byly převedeny do části živnostenského rejstříku, která je neveřejná.

Související soubory

OdůvodněníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 74,48 kBuložit
Předkládací zprávaDokument MS Word OpenXMLDOCX | 19,46 kBuložit
MateriálDokument MS Word OpenXMLDOCX | 33,41 kBuložit
Úplné zněníDokument MS Word OpenXMLDOCX | 113,06 kBuložit
Formulář pro připomínkyDokument MS WordDOC | 11,77 kBuložit