Seznam registrovaných pravidel praxe

 

Číslo pravidla praxe
Název pravidla praxe
Registrační číslo
Datum registrace
Garant
TPG 201 01
Plynová zařízení na podzemních zásobnících plynu
HKCR/2/08/64
20.11.2008
Český plynárenský svaz
TPG 205 01
Zařízení pro skladování plynů v plynné fázi (plynojemy)
HKCR/2/08/65
20.11.2008
Český plynárenský svaz
TPG 304 02
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla
HKCR/2/08/52
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 605 02
Regulační stanice, regulační zařízení
HKCR/4/08/15
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 609 01
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz
HKCR/4/08/16
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 609 03
Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivost
HKCR/2/08/54
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 700 01
Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
HKCR/4/08/17
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 700 02
Stanovení technického stavu místních plynovodních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody
HKCR/2/09/70
26.1.2009
Český plynárenský svaz
TIN 700 03
Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech plynárenských zařízení
HKCR/2/11/06
1.3.2011
Český plynárenský svaz
TPG 700 04
Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody
HKCR/2/13/03
1.9.2013
Český plynárenský svaz
TPG 700 05
Dočasně provozovaná plynárenská zařízení. Obnova dodávky plynu po přerušení distribuce vlivem mimořádných událostí
HKCR/2/13/04
1.11.2013
Český plynárenský svaz
TPG 700 21
Čichačky pro plynovody a přípojky
HKCR/2/11/10
1.11.2011
Český plynárenský svaz
TPG 700 24
Označování plynovodů, přípojek a jejich příslušenství
HKCR/4/08/18
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TD 701 02
Plynovody ze sklolaminátů
HKCR/2/08/55
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 702 01
Plynovody a přípojky z polyetylenu
HKCR/4/08/19
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 702 03
Opravy plynovodů a přípojek z polyetylenu
HKCR/4/08/20
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 702 04
Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provozním tlakem do 100 barů včetně
HKCR/2/07/03
18.10.2007
Český plynárenský svaz
TPG 702 05
Kotvení plynovodních potrubí ve svazích
HKCR/4/08/21
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 702 06
Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíracími balony
HKCR/4/08/22
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TDG 702 07
Výpočet únosnosti chrániček a ochranných trubek plynovodního potrubí
HKCR/2/08/56
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 702 08
Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nejvyšším provozním tlakem do 5 barů včetně
HKCR/2/07/04
18.10.2007
Český plynárenský svaz
TPG 702 09
Opravy plynovodů a přípojek z oceli s nejvyšším provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
HKCR/2/10/01
11.2.2010
Český plynárenský svaz
TPG 702 11
Čištění a sušení plynovodů všech tlakových úrovní po výstavbě
HKCR/2/08/63
2.10.2008
Český plynárenský svaz
TIN 702 12
Přivařování odboček a záplat na potrubí VTL plynovodů pod tlakem plynu pro vybrané parametry
HKCR/2/11/11
1.4.2012
Český plynárenský svaz
TPG 703 01
Průmyslové plynovody
HKCR/2/11/08
1.7.2011
Český plynárenský svaz
TPG 704 01
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách
HKCR/4/08/23
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 704 03
Domovní plynovody z vícevrstvých trubek. Navrhování a stavba
HKCR/2/09/73
19.10.2009
Český plynárenský svaz
TDG 704 02
Dodatečné utěsňování domovních plynovodů
HKCR/2/08/57
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 800 00
Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
HKCR/4/08/24
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 800 03
Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu
HKCR/2/08/27
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 807 01
Vytápění závěsnými plynovými světlými zářiči. Projektování, instalace a provoz
HKCR/2/08/28
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 807 02
Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči. Projektování, instalace a provoz
HKCR/2/08/29
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 811 01
Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace a provoz
HKCR/4/08/25
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 900 01Názvosloví a zkratky v plynárenstvíHKCR/2/14/011.3. 2014Český plynárenský svaz
TPG 901 01
Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky
HKCR/2/08/30
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 902 01
Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu
HKCR/2/08/31
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 902 02
Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým obsahem metanu
HKCR/2/08/32
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TDG 902 03
Plynná paliva. Chromatografické rozbory
HKCR/2/08/58
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TDG 902 04
Plynná paliva. Stanovení obsahu nečistot
HKCR/2/08/59
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TDG 903 01
Výpočet množství uniklého plynu z poškozených plynovodů a plynovodních přípojek
HKCR/2/08/60
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 905 01
Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení
HKCR/4/08/12
27.3.2008
Český plynárenský svaz
TPG 908 02
Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW
HKCR/2/08/33
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 913 01
Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách
HKCR/4/08/13
27.3.2008
Český plynárenský svaz
TPG 918 01
Odorizace zemního plynu
HKCR/2/07/01
18.10.2007
Český plynárenský svaz
TPG 918 02
Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu a metody jejich zkoušení
HKCR/2/09/71
26.1.2009
Český plynárenský svaz
TDG 919 01
Revizní kniha plynových spotřebičů
HKCR/2/08/61
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 920 21
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových zařízení. Volba izolačních systémů.
HKCR/2/07/05
18.10.2007
Český plynárenský svaz
TPG 920 22
Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelových plynových zařízení. Provoz a údržba zařízení aktivní ochrany
HKCR/2/08/34
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 920 23
Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmosférické korozi
HKCR/2/10/02
1.12.2010
Český plynárenský svaz
TPG 920 24
Zásady provádění jiskrových zkoušek ochranných povlaků vysokým napětím
HKCR/2/07/06
18.10.2007
Český plynárenský svaz
TPG 920 25
Omezení korozního účinku bludných a interferenčních proudů na úložná zařízení
HKCR/2/07/02
18.10.2007
Český plynárenský svaz
TPG 920 26
Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
HKCR/2/13/01
1.3.2013
Český plynárenský svaz
TPG 921 01
Spojování plynovodů a plynovodních přípojek z polyetylenu
HKCR/2/08/35
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 921 02
Vizuální hodnocení svarových spojů na plynárenských zařízeních z polyetylenu
HKCR/2/08/36
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 921 21
Požadavky na svařovací zařízení pro svary na tupo
HKCR/2/08/37
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 921 23
Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní svařování plastů
HKCR/2/08/38
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 922 01
Stavba, členění a úprava technických pravidel a technických doporučení
HKCR/2/08/39
7.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 923 02
Certifikace technických útvarů provozovatelů přepravních/distribučních soustav
HKCR/2/08/08
28.2.2008
Český plynárenský svaz
TPG 925 01
Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
HKCR/2/09/72
29.5.2009
Český plynárenský svaz
TPG 927 01
Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži a opravám plynových zařízení
HKCR/2/08/07
28.2.2008
Český plynárenský svaz
TPG 927 02
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
HKCR/2/08/42
18.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 927 03
Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných do země nebo uložených v zemi
HKCR/2/08/43
18.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 927 04
Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání Osvědčení odborné způsobilosti
HKCR/2/08/44
18.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 927 05
Kurzy pro svařování a lepení plastů
HKCR/2/08/45
18.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 927 06
Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svářečského personálu
HKCR/2/08/46
18.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 927 07
Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
HKCR/2/08/47
18.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 934 01
Plynoměry. Umisťování, připojování a provoz
HKCR/2/08/09
28.2.2008
Český plynárenský svaz
TPG 935 01
Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub
HKCR/2/08/10
28.2.2008
Český plynárenský svaz
TPG 936 01
Technické dodací podmínky přímých svařovaných přechodů a svařovaných odboček T-90° pro plynovody
HKCR/2/13/05
1.11.2013
Český plynárenský svaz
TPG 936 02
Technické dodací podmínky trubních oblouků vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním za tepla
HKCR/2/08/50
18.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 938 01
Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů
HKCR/2/08/62
21.8.2008
Český plynárenský svaz
TPG 941 02
Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva. Kontroly a revize spalinových cest
HKCR/2/11/09
1.7.2011
Český plynárenský svaz
TPG 959 01
Zařízení pro filtraci plynu
HKCR/4/08/26
25.7.2008
Český plynárenský svaz
TPG 982 01
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
HKCR/2/09/67
15.1.2009
Český plynárenský svaz
TPG 982 02
Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG
HKCR/2/09/68
15.1.2009
Český plynárenský svaz
TPG 982 03
Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG
HKCR/2/09/69
15.1.2009
Český plynárenský svaz
TDG 983 01
Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí. Požadavky na kvalitu a měření
HKCR/2/11/07
1.3.2011
Český plynárenský svaz
TDG 983 02
Plynové hospodářství bioplynových stanic
HKCR/2/13/02
1.6.2013
Český plynárenský svaz
H 271 08
Tepelné soustavy v budovách. Navrhování termostatických radiátorových ventilů a řízení hydraulických poměrů
HKCR/4/08/11
6. 3. 2008
Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s.
TPK K 01-01
Komíny a kouřovody ( spalinové cesty ) - Kontrola spalinových cest )
HKCR/4/10/01
25.11.2010
Společenstvo kominíků ČR
TPK K 02-01
Komíny a kouřovody ( spalinové cesty ) - ( Vložkování komínů )
HKCR/4/10/02
25.11.2010
Společenstvo kominíků ČR
TPK K 03-01
Komíny a kouřovody ( spalinové cesty) - ( Čištění spalinových cest )
HKCR/4/10/03
25.11.2010
Společenstvo kominíků ČR
TL 001/2014Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenemHKCR/4/14/011.7.2014Cech obkladačů České republiky o.s.
TL 001/2015Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem IIHKCR/4/15/0118.2.2015Cech obkladačů České republiky z.s.
HKCR/4/15/02Pravidla pro navrhování a provádění střechHKCR/4/15/0210. 6. 2015Cech klempířů, pokrývačů a tesařu České republiky
TPG 923 01Certifikace procesů. Ověřování odborné úrovně a kvality práce v oblasti plynárenských zařízeníHKČR/2/15/0119. 5. 2015Český plynárenský svaz