Informace o antidumpingu a vyrovnávacích opatřeních ve vztahu k Číně

V příloze zasíláme úplné znění nařízení, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících…

celý článek

Stanovisko k zákazu kouření a zakládání soukromých klubů

Níže přikládáme stanovisko HK ČR k četným dotazům, které jsme obdrželi ohledně nové povinnosti zákazu kouření v restauračních zařízeních. Dle § 8 odst. 1 písm. k) zákona o ochraně je zakázáno…

celý článek

Informace pro komory ohledně registru smluv

Zákon o registru smluv je platný sice již rok, ale povinnost zveřejňovat smlouvy daná § 6 zákona nastane až od 1. 7. 2017, kdy řádné zveřejnění smlouvy bude předpokladem pro nabytí její účinnosti.…

celý článek

Oznámení o prodloužení AD opatření na dovozy překližky z okoumé z Číny

Dne 6. 4. 2017 bylo v Úředním věstníku publikováno nařízení Komise, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti prodlužuje AD opatření na dovozy překližky z okoumé z Číny do roku…

celý článek

Solární panely AD AS

Níže přikládáme úplně znění PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2017/615 ze dne 30. března 2017, kterým se přijímá návrh předložený skupinou vyvážejících výrobců společně s čínskou obchodní komorou…

celý článek

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení…

celý článek

Informace k dovozům solárních panelů a článků z Číny

V níže přiloženém souboru naleznete úplné znění nařízení, kterými byly zrušeny závazky některých společností přijatých v souvislosti s uložením antidumpingového a vyrovnávacího opatření na…

celý článek

Informace týkající se solárních panelů

Dovolujeme si Vás informovat o nařízení, kterým byla prodloužena antidumpingová a vyrovnávací opatření na dovozy solárních panelů a komponentů z Číny (do 4. 9. 2018) a dále…

celý článek

Ochrana a licencování softwaru společnosti

S rozvojem informačních technologií je spjata snaha podnikatelů vyvíjet vlastní počítačové programy, a to jak pro zefektivnění výroby, tak i z ryze komerčních důvodů, za účelem jejich prodeje.…

celý článek

Alternativní řešení spotřebitelských sporů

V tomto článku připomínáme povinnosti související s novelou zákona č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Již více než rok existuje možnost alternativního (mimosoudního) řešení sporů vzniklých…

celý článek

Ochranné známky a jejich ochrana

Jedním ze způsobů, jak chránit obchodní firmu společnosti, nebo značku výrobků a služeb, je registrace ochranné známky. Následující přehled vám přináší základní informace o tom, jaké označení…

celý článek

Shrnutí metodik k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Dne 1. 10. 2016 nabyl účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který kompletně nahrazuje dosavadní právní úpravu a reaguje na nové směrnice Rady Evropské unie z roku 2014. Vzhledem…

celý článek

Nová povinnost pro akciové společnosti dle zákona o zadávání veřejných zakázek

Od 1. 10. 2016 nabude v ČR účinnosti nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který přichází s novinkou, která může potenciálně značně zkomplikovat život některým akciovým společnostem. …

celý článek

Francie zavádí nové povinnosti pro zahraniční dopravce

Od prvního července by měli řidiči českých dopravců mířící do Francie dostávat stejnou minimální mzdu jako jejich francouzští kolegové. Začne totiž platit zákon, který vyžaduje po zahraničních dopravcích…

celý článek