FITPRO - Český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě

Při Hospodářské komoře ČR pracuje český národní orgán pro usnadňování procedur v mezinárodním obchodě registrovaný v OSN/EHK pod zkratkou FITPRO (Facilitation of International Trade Procedures). Jeho úkolem je vytvářet v České republice podmínky a podporovat zavádění a rozvoj efektivních metod v technologii mezinárodního obchodu, včetně elektronické výměny dat (EDI).


K těmto metodám a prostředkům patří zejména
  • používání mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě
  • používání mezinárodně normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek INCOTERMS
  • používání normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech
  • používání mezinárodně zavedených metod a postupů podle Doporučení pro usnadňování obchodu (Trade Facilitation Recommendations) vydaných Centrem pro usnadňování obchodu a elektronický obchod - CEFACT
  • používání elektronické výměny dat (EDI) podle mezinárodní normy UN/EDIFACT


Předsednictvo FITPRO
CEFACT
Dokumenty o elektronickém obchodu
Plán činnosti FITPRO na rok 2016
Nejdůležitější normy a dokumenty týkající se usnadňování obchodu
Doporučení OSN/EHK k usnadňování obchodu
Zpřístupnění všech platných norem v elektronickém formátu - ČSN online

NÁRODNÍ MNOHOSTRANNÉ FÓRUM ČR PRO ELEKTRONICKOU FAKTURACI 
 

 

Proběhlé akce

23. sympozium EDI (FACT a eB) - Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci a ochranu osobních údajů nové
prezentace (25. května 2017)

22. sympozium EDI (FACT a eB) - Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci
prezentace (12. května 2016)

21. sympozium EDI (FACT a eB) - Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci
prezentace (14. května 2015)
20. sympozium EDI (FACT a eB) - Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci
prezentace (15. května 2014)
19. sympozium EDI (FACT a eB) -  Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci
prezentace (16. května 2013)
18. sympozium EDI (FACT a eB) – Elektronická komunikace v obchodních vztazích se zaměřením na e-fakturaci
prezentace (19. dubna 2012)
Konzultační seminář o praktickém provádění INTRASTATU
17. sympozium EDI (FACT a eB) – Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích
prezentace (14.-15. dubna 2011)
16. sympozium EDI (FACT a eB) – Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích
prezentace (15.-16. dubna 2010)
Podnikatelský seminář "Investiční a obchodní příležitosti  v Mongolsku"
Projekt „Podpora vytváření obchodních politik a regulatorního rámce obchodu v Moldávii
15. sympozium EDI (FACT a eB) – Praxe elektronické komunikace v obchodních vztazích

prezentace (16.-17.dubna 2009)


Kontakt:
sekretariát FITPRO
Ing. Luděk Kašpar
tel: 266 721 371
e-mail: fitpro@komora.cz