Nejdůležitější normy a dokumenty týkající se usnadňování obchodu

                                                                                            
 
Nejdůležitější normy a dokumenty týkající se usnadňování obchodu
 
1  Postupy a procedury
 
ČSN 77 0050           Označování nákladů - Společná ustanovení
ČSN 77 0051           Označování nákladů - Manipulační značky
ČSN 77 0061           Označování spotřebitelských obalů čárovým kódem EAN
ČSN EN 1573           Meziodvětvová přepravní etiketa
 
Doporučení vydaná Výborem pro rozvoj obchodu OSN/EHK:
Rec. No. 11              Dokumentační aspekty mezinárodní přepravy nebezpečného zboží
Rec. No. 12              Opatření ke zjednodušení procedur v námořních dokladech
Rec. No. 13              Zjednodušení některých právních problémů v procedurách celního odbavení 
                                 při dovozu
Rec. No. 14              Potvrzování platnosti obchodních dokladů jinak než podpisem
Rec. No. 18              Opatření týkající se usnadňování procedur v mezinárodním obchodě
Rec. No. 26              Používání dohod o elektronické výměně dat v obchodě
Rec. No. 27              Inspekce před expedicí
Rec. No. 31              Dohoda o elektronickém obchodu
Rec. No. 32              Samoregulační nástroje v oblasti el. obchodu
Rec. No. 33              Příručka k vytvoření jediného okna

 
2  Doklady

ČSN 01 6910            Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory
ČSN 88 5003            Formáty hlavních druhů hospodářských a společenských tiskovin
ČSN 88 6101            Dopisní papíry pro obchodní a úřední korespondenci
ČSN 97 5001            Základní model dokladu Faktura
ČSN ISO 3535          Vzory formulářů a plán rozmístění
ČSN ISO 6422          Výměna dat - Základní model obchodních dokladů
ČSN ISO 8440          Umístění kódů v obchodních dokladech

 
3  Datové prvky

ČSN 97 4001             Výměna dat - Obecná struktura popisu datových prvků
ČSN ISO 7372           Výměna obchodních dat - Sborník datových prvků pro obchod
ČSN ISO 8601           Datové prvky a formáty výměny - Zobrazení data a času
ČSN ISO/IEC 11179   Specifikace a normalizace datových prvků
ČSN ISO/IEC 14957   Informační technologie. Zápis formátu hodnot datových prvků.

 
4  Kódy (číselníky)

ČSN 97 1004             Výměna dat - kódy druhů nákladů, balení a obalových materiálů
ČSN 97 1005             Výměna dat - Kódy poplatků při přepravě
ČSN 97 1006             Výměna dat - Kód stavu přepravy
ČSN 97 1007             Výměna dat - Kód vybraných přístavů a jiných lokalit
ČSN 97 1008             Výměna dat - Kód druhů přepravy
ČSN 97 1009             Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě
ČSN EN ISO 3166-1    Kódy pro názvy zemí
ČSN ISO  4217          Kódy pro měny a fondy

 
5  INCOTERMS

Publikace INCOTERMS 2000 (k dispozici v Hospodářské komoře ČR).

 
6  Elektronická výměna dat (EDI)

ČSN 97 0070            Elektronická výměna dat. Sborník prvků datové základny pro zásobování, 
                              odbyt a skladování.
ČSN P 97 1001         EDIFACT  -  Číselníky datových prvků
ČSN    97 2001         EDIFACT  -  Sborník složených datových prvků
ČSN    97 2501         EDIFACT  -  Sborník segmentů
ČSN    97 3080         EDIFACT  -  Zpráva Faktura
ČSN P 97 3082         EDIFACT  -  Zpráva Zasílatelský souhrn
ČSN    97 3083         EDIFACT  -  Zpráva Dopravní příkaz
ČSN    97 3084         EDIFACT  -  Zpráva Platební příkaz
ČSN    97 3085         EDIFACT  -  Zpráva Rozšířený platební příkaz
ČSN    97 3086         EDIFACT  -  Zpráva Debetní návěští
ČSN    97 3127         EDIFACT  -  Zpráva Inkasní příkaz
ČSN    97 3128         EDIFACT  -  Zpráva Hromadná platební příkaz do zahraničí
ČSN    97 3129         EDIFACT  -  Zpráva Hromadná platební příkaz tuzemský
ČSN    97 3130         EDIFACT  -  Zpráva Výpis z účtu
ČSN    97 3131         EDIFACT  -  Zpráva Hlášení o zpracování
ČSN ISO 9735-1 až 10 EDIFACT - Pravidla syntaxe aplikační úrovně, verze 4 
ČSN ISO/TS 15000-1 až 4  (připravuje se) Rozšiřitelný značkovací jazyk elektronického byznysu (ebXML)