Konzultační seminář o praktickém provádění INTRASTATU

Hospodářská komora České republiky a FITPRO (Český národní orgán pro usnadňování procedur mezinárodního obchodu) si Vás dovolují pozvat na konzultační seminář o praktickém provádění Intrastatu konaný dne 24. listopadu 2011.

 

V průběhu semináře bude podán výklad o základních ustanoveních příslušných předpisů Evropské unie o provádění Intrastatu a vyhlášky č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů platném pro rok 2011 a 2012. Zvláštní pozornost bude věnována výkladu povahy transakcí, trojstrannému obchodu, do Intrastatu vykazované hodnotě zboží a změnám pro rok 2012 v elektronických aplikacích, kterými se předávají výkazy pro Intrastat (IDES a Portál veřejné správy).

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie, případně z nich přijímají nebo do nich odesílají zboží z jiných důvodů a mají tak povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, nebo jim může tato povinnost následně vzniknout. Určen je i těm, kteří je zastupují při zpracování výkazů pro Intrastat a jejich předávání celním orgánům.
Cílem semináře je zejména konzultační formou seznámit jeho účastníky se správným a jednotným výkladem zejména těch ustanovení aktuálních právních předpisů o Intrastatu, jejichž provádění v praxi činí zpravodajským jednotkám a jejich zástupcům největší potíže. Výklad přednášejícího bude zaměřen hlavně na vysvětlení problémů, na které jsou nejčastěji směrovány dotazy k metodice provádění Intrastatu na pracovníky Českého statistického úřadu a Celní správy České republiky.
 
Seminář bude zaměřen zejména na:  
  • ustanovení vyhlášky č. 201/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů - platném pro rok 2012,
  • vznik a zánik povinnosti k vykazování údajů do Intrastatu,
  • způsoby předávání výkazů pro Intrastat celním orgánům,
  • obsah a rozsah údajů vykazovaných do Intrastatu, zejména na pravidla k uvádění kódů povahy transakcí, kódů kombinované nomenklatury zboží a údajů o jeho fakturované hodnotě vykazované do Intrastatu,
  • opravy a upřesňování údajů ve výkazech pro Intrastat,
  • provádění kontrol správného provádění Intrastatu a sankce za jeho chybné provádění,
  • dotazy účastníků k otázkám provádění Intrastatu a odpovědi na ně.
 
 Program semináře dne 24. listopadu 2011
 9:00  –  9:30 prezence účastníků
 9:30 – 14:30 přednáška, dotazy, diskuze
 
Přednáší a na dotazy odpovídá
JUDr. Otakar KRÁTKÝ
spoluautor vyhlášek i příruček pro provádění Intrastatu
 
 
V případě Vašeho zájmu o účast prosím pošlete vyplněnou přihlášku na e-mail fitpro@komora.cz a proveďte úhradu účastnického poplatku na naše č. ú. 201578853/0600 u GE Money Bank, a.s. Účastnický poplatek za osobu činí Kč 1.800,-  včetně DPH a zahrnuje i drobné dopolední občerstvení. Jako variabilní symbol platby použijte 20111124, jako specifický symbol použijte Vaše IČ. Daňový doklad obdržíte během semináře.
 
Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací celé akce. V případě neúčasti přihlášené osoby se účastnický poplatek nevrací, ale je možné vyslat náhradníka.
 
Termín pro zaslání závazné přihlášky:
18. listopad 2011
 
Místo konání:
Hospodářská komora České republiky,
Freyova 27, Praha 9 - Vysočany (mapa)
Kongresový sál, 2. podlaží
Spojení:
Stanice metra B Vysočanská
autobusy
č. 136, 151, 177, 183, 195, 375
stanice Vysočanská
tramvaj č. 15, 19 stanice Špitálská
nebo Nádraží Vysočany
 
Kontakt
Ing. Luděk Kašpar
tel.: 266 721 371
fax.: 266 721 694

 

Související soubory

PozvánkaAdobe AcrobatPDF | 165,12 kBuložit
PřihláškaDokument MS WordDOC | 480 kBuložit