CEFACT

Center for Trade Facilitation and Electronic BusinessFITPRO je členem mezinárodního orgánu CEFACT, jehož zasedání se představitelé FITPRO pravidelně zúčastňují. Spolupracuje také s dalšími mezinárodními i českými orgány zainteresovanými na usnadňování obchodu. Archivuje vydávané dokumenty a má možnost poskytnout aktuální informace o otázkách projednávaných v těchto orgánech. Může také zájemcům zprostředkovat styk s mezinárodními orgány a kde je to podmíněno doporučením, může po projednání doporučit české experty, kteří by měli zájem o práci v těchto orgánech.

Struktura
 • Plénum CEFACT
 • Řídící skupina CEFACT (CEFACT Steering Group - CSG)
 • Stálé pracovní skupiny
  • Skupina pro správu informačního obsahu
   (Information Content Management Group - ICG)
  • Skupina pro aplikované technologie
   (Applied Technologies Group - ATG)
  • Právní skupina
   (Legal Group - LG)
  • Skupina pro procesy v obchodě a byznysu
   (Trade and Business Processes Group - TBG)
  • Skupina pro technologii a metodologii
   (Techniques and Methodologies Group - TMG)

Odkazy