22. sympozium EDI (FACT a eB) - prezentace ke stažení

Dne 12. května 2016 se v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze uskutečnil již 22. ročník sympozia EDI (FACT a EB) s podtitulem Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci. Pořádatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů již tradičně byl český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky společně s Českou společností pro systémovou integraci, ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR, Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Prezentace ze sympozia jsou s laskavým svolením jejich autorů k nahlédnutí a stažení zde:

Problematika e-fakturace, priority a doporučení, stav EU a dopady do ČR, dokumenty Národního mnohostranného fóra ČR pro e-fakturaci
Barbora Gaveau, advokátka, Národní mnohostranné fórum ČR pro e-fakturaci
Petr Ondrášek, ICT Unie, ředitel, CCV informační systémy

Projekt MF ČR na e-fakturaci
Jiří Svoboda, Kybernetická bezpečnost a strategické řízení ICT resortu, Ministerstvo financí ČR

Využití sémantického datového modelu základní elektronické faktury v podmínkách ČR
David Bauer, ředitel, odbor regulace a metodika účetnictví, Ministerstvo financí ČR

Informace o plánované změně právních předpisů v gesci MV v souvislosti s nařízením EU/2014/910 - praktické dopady implementace eIDAS
Robert Piffl, poradce náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo vnitra ČR

Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů v souvislosti s nařízením 910/2014/EU (eIDAS) - dopady na certifikační autority
Ľudovít Emanuel, Česká pošta

Specifika e-fakturace ve stavebnictví
Šárka Šafratová, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ekonomická ředitelka, SWIETELSKY stavební

Standard elektronické fakturace ČBA v praxi
Petr Hojný, Česká bankovní asociace, Česká spořitelna
Martin Brejcha, Česká bankovní asociace, ČSOB

Sdílení identity klientů ERA a Vitakarta ONLINE
Martin Lipš, vedoucí oddělení ZP, KOMIX

Elektronická evidence tržeb
Jiří Fridrich, ředitel, Sekce informatiky, Generální finanční ředitelství
Martin Šabo, vedoucí, oddělení Elektronická evidence tržeb a regulace daňového poradenství, Ministerstvo financí ČR

Jakub Rainisch, poradce prezidenta, Hospodářská komora České republiky

Celní kodex Unie a nový celní zákon
Miroslav Horák, Generální ředitelství cel

Spory o elektronické podpisy a e-data
Martin Maisner, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR, Partner, ROWAN LEGAL

 Komplet všech pezentací je ke stažení zde.

  


Hlavní partner:


Partneři:

     

Mediální partneři:

 


 

Související soubory

ProgramAdobe AcrobatPDF | 60,83 kBuložit
Komplet prezentacíKomprimovaný archív ZIPZIP | 12,48 MBuložit