21. sympozium EDI (FACT a eB) prezentace ke stažení

Dne 14. května 2015 se v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze uskutečnil již 21. ročník sympozia EDI (FACT a eB) s podtitulem Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci. Pořádatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů byl již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky spolu s Ministreststvem financí ČR, Českou společností pro systémovou integraci a pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prezentace ze sympozia jsou s laskavým svolením jejich autorů k nahlédnutí a stažení zde:

Aktuální aktivity EHK OSN na poli usnadňování obchodu
Mario Apostolov, expert EHK OSN

Problematika e-fakturace – priority a doporučení
Barbora Gaveau, advokátka, Národní mnohostranné fórum ČR pro e-fakturaci

Strategie podpory e-fakturace v letech 2015 a 2016
Robert Piffl, poradce náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, Ministerstvo vnitra ČR

Interoperabilita u výměny elektronických dokumentů v Evropě
Tomáš Tlučhoř, produktový manažer GS1 eCom, GS1 Czech republic
 
Praktické předvedení auditní stopy
 
 
Dlouhodobé a důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů
Martina Macek, Společnost pro správu informací a záznamů IRMS-CRG
 
Spory o domény
Petr Hostaš, advokát, ČÍŽEK HOSTAŠ advokátní kancelář
 
Zákon o kybernetické bezpečnosti
Barbora Vlachová, Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
 
Celní kodex Unie
Michal Šedivý, oddělení metodiky celního řízení, Generální ředitelství cel
 
Jednotná správa uživatelů
Tomáš Sikora, odbor informatiky, Generální ředitelství cel

Komplet všech pezentací je ke stažení zde.
 


Hlavní partner:


Partneři:

     

Mediální partneři:

 


 

Související soubory

PozvánkaAdobe AcrobatPDF | 419,72 kBuložit
ProgramAdobe AcrobatPDF | 374,97 kBuložit
Záštita MPOAdobe AcrobatPDF | 189,22 kBuložit