19. sympozium EDI (FACT a eB) - prezentace ke stažení

Dne 16. května 2013 se v konferenčních prostorách hotelu Olympik v Praze uskutečnil již 19. ročník sympozia EDI (FACT a eB) s podtitulem Elektronická komunikace v obchodních vztazích s důrazem na e-fakturaci. Pořádatelem tohoto významného setkání IT odborníků, manažerů, dodavatelů informačních technologií a zástupců státních orgánů byl již tradičně český národní orgán pro usnadňování obchodu FITPRO při Hospodářské komoře České republiky spolu s Českou společností pro systémovou integraci pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Prezentace ze sympozia jsou s laskavým svolením jejich autorů k nahlédnutí a stažení zde : 

E-dokumenty a jiné formy dokumentů z pohledu právních předpisů v gesci resortu Ministerstva financí ČR
Robert Piffl, poradce náměstka ministra, Ministerstvo financí ČR

Aktuální změny formátu ISDoc a komentář k dění na Evropském mnohostranném fóru pro e-fakturaci
Per Kuchař, ICT Unie

Praktická aplikace legislativy v procesech e-fakturace
Barbora Gaveau, CEAG

Pojďme společně elektronizovat fakturaci
Viktor Petráš, Sales & Marketing Director, EDITEL CZ

EDI fakturace: přínosy a zkušenosti z pohledu obchodního řetězce
Barbora Cikánková, SC Information Flow and Data Integrity Manager, Makro Cash & Carry

Přehled aktivit GS1 Czech Republic v oblasti standardů EDI
Jaroslav Flejberk, produktový manažer, GS1 eCom

Cloudová řešení v souvislosti se systémovou integrací
Jiří Voříšek, prezident, Česká společnost pro systémovou integraci, Vysoká škola ekonomická

E-archivace v praxi: mnoho potřeb - jedno řešení
Viktor Petráš, Sales & Marketing Director, EDITEL CZ

Ukládání dokumentů v digitální podobě v systému elektronické spisové služby
Martina Macek, odbor archivní správy, Ministerstvo vnitra ČR

Certifikace datových uložišť
Jan Drásal,Verification 4 Systems

Problematika právních aspektů souvisejících s outsourcingem
Martin Maisner, ROWAN LEGAL

 

Komplet všech prezentací je ke stažení zde.

 


Hlavní partner:


Partneři:

Mediální partneři:

 


Související soubory

Pozvánka - programAdobe AcrobatPDF | 1,19 MBuložit
Záštita MPOAdobe AcrobatPDF | 29,51 kBuložit