Národní mnohostranné fórum ČR pro e-fakturaci

Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturacibylo ustanoveno v září 2011 na Hospodářské komoře České republiky a vzniklo jako reakce na snahy EU podpořit a urychlit harmonizaci v této oblasti, tj. odstranit bariéry bránící efektivnějším přeshraničním obchodním vztahům v rámci Evropského hospodářského prostoru.

Ministerstvo vnitra, jako kompetenčně příslušný gestor této aktivity, pověřilo Hospodářskou komoru České republiky, resp. při ní pracující orgán FITPRO, aby funkci Národního mnohostranného fóra zabezpečilo a předsedalo mu.

Hlavními úkoly Národního mnohostranného fóra pro elektronickou fakturaci jsou:

  1. sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí elektronické fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v ČR;
  2. iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, jež usnadní vznik interoperabilních řešení v elektronické fakturaci;
  3. poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a navrhovat vhodná řešení;
  4.  podporovat a sledovat práce, jež vedou k přijetí jednotného standardního modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci.

Doporučení Národního fóra:
Priority implementace elektronické fakturace v EU a dopady na Českou republiku (2017-05)
Doporučení k praktické aplikaci elektronické fakturace ve vztahu k DPH (doporučení Národního fóra II)  (2016-02)
Doporučení k praktické aplikaci elektronické fakturace ve vztahu k DPH (doporučení Národního fóra)  (2012-12)

 Základní dokumenty:
- Statut
- Jednací řád
- Program práce

- Seznam členů

Zápisy ze zasedání:
Zápis z 18. zasedání Národního fóra (Praha, 2017-03-29)
Zápis z 17. zasedání Národního fóra (Praha, 2016-12-14)
Zápis z 16. zasedání Národního fóra (Praha, 2016-09-14)
Zápis z 15. zasedání Národního fóra (Praha, 2016-02-17)
Zápis z 14. zasedání Národního fóra (Praha, 2015-12-09)
Zápis z 13. zasedání Národního fóra (Praha, 2015-09-17)
Zápis z 12. zasedání Národního fóra (Praha, 2015-03-04)
Zápis z 11. zasedání Národního fóra (Praha, 2014-12-10)

Zápis z 10. zasedání Národního fóra (Praha, 2014-09-10)
Zápis z 9. zasedání Národního fóra (Praha, 2014-03-05)
Zápis z 8. zasedání Národního fóra (Praha, 2013-12-11)

Zápis z 7. zasedání Národního fóra (Praha, 2013-10-02)
Zápis z 6. zasedání Národního fóra (Praha, 2013-06-12)
Zápis z 5. zasedání Národního fóra (Praha, 2013-02-13)

Zápis z 4. zasedání Národního fóra (Praha, 2012-12-05)
Zápis z 3. zasedání Národního fóra (Praha, 2012-05-16), příloha CESAR

Zápis z 2. zasedání Národního fóra (Praha, 2012-01-26)
Zápis z ustavujícího zasedání Národního fóra 
(Praha, 2011-09-08)
Zápis z ustavujícího zasedání Evropského fóra (Brusel, 2011-09-13)
 - přílohy k zápisu: prezentace zástupců Národního fóra ČR Alexandra Šafaříka - PštroszePetra Kuchaře

Další zasedání Národního fóra se koná dne 13. 9. 2017.

Tiskové zprávy:
Doporučení pro elektronickou fakturaci ve vztahu k novele zákona o DPH  -  ze dne 18. 12. 2012
Ustaveno Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci   -  ze dne  9. 9. 2011

 

Kontakt:
Ing. Luděk Kašpar
sekretariát FITPRO
tel: 266 721 371
e-mail: kaspar@komora.cz