Objednávkový formulář


 
Název firmy: *
IČ: *
DIČ: *
Město: *
Ulice: *
čp: *
psč: *
 
Osoba(y) statutárního orgánu: *
Kontaktní osoba oprávněná věcně jednat za žadatele (plná moc není vyžadována): *
Telefon: *
Email: *
 
Osvědčovaná skutečnost:
(v rámci jednoho osvědčení)

 existence zápisu společnosti v_Obchodním rejstříku
 je-li společnost členem Hospodářské komory České republiky 
 kdo je oprávněn za společnost jednat
 jaký je předmět činnosti společnosti
 společnost není v konkurzu, v úpadku ani v likvidaci
 společnost dosahuje určitého obratu, zisku apod.
 zásahu vyšší moci na majetku společnosti
společnost může vyvážet určité zboží:
(uveďte přesný název zboží a kód jeho celní nomenklatury)
 jiné, prosím uveďte:

Pro jakou zemi (země) má být osvědčení vystaveno: *
V jakém jazyce má být osvědčení vystaveno:  českém  
 anglickém
Způsob dopravy: vyzvednutí osobně (podmíněno platbou při převzetí)
zaslání na dobírku
Počet kusů vyhotovení osvědčení: *
Termín, ve kterém žadatel potřebuje osvědčení vystavit:
(ceník ke stažení)
do 3 pracovních dnů
do 7 pracovních dnů
nad 7 pracovních dnů
Poznámka:
(zde uveďte další skutečnosti 
důležité pro vystavení osvědčení)
Souhlas s_obchodními podmínkami: * Obchodní podmínky

 * povinné údaje

Poznámka: Případné listinné dokumenty se předkládají v originále, podepsané statutárním zástupcem firmy nebo v ověřených kopiích.

 

9051