CHCI PŘIJMOUT

 

CHCI PŘIJMOUT ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKATELE
Chci přijmout v Česku zahraničního podnikatele a sdílet s ním své zkušenosti. Mám chuť ověřit jeho nový projekt, získat kontakty, položit základy budoucí spolupráci.
 
6 důvodů, proč přijmout zahraničního podnikatele
1.            Nové kontakty a případně nalezení investora
2.            Nový pohled na váš business
3.            Nové trendy ze zahraničí
4.            Přinesení nebo ověření nového nápadu
5.            Navázání spolupráce do budoucna
6.            Zlepšení jazykových znalostí
 
Jak to funguje?
Jednoduše, ve 4 bodech:
1.            Přihlášení
Ať už jste začínající nebo zkušený podnikatel, můžete se přihlásit k účasti prostřednictvím registrace. HK ČR je jedinou zprostředkovatelskou organizací v České republice pro 9 cyklus. Po registraci prověříme vaši přihlášku a business plán. Pokud splníte všechny požadavky, tak jí schválíme.
2.            Přiřazení                                                                           
Jakmile je vaše přihláška schválená, získáte přístup do internetové databáze začínajících a hostitelských podnikatelů, kteří se programu také účastní. Vhodného partnera pro výměnu si můžete vybrat na základě až 5 návrhů z databáze. Vaše kontaktní místo (HK ČR) je pověřené zprostředkováním kontaktu mezi podnikateli a pomůže vám najít partnera.
3.            Smlouva a přípravy
Zúčastněné strany (tj. začínající podnikatel, hostitelský podnikatel a jejich odpovědná kontaktní místa) vypracují smlouvu, sestávající z popisu projektu práce/vzdělávání, úkolů, odpovědnosti, předmětů plnění, finančních podmínek a právních důsledků výměny. Místní kontaktní místa k přípravě začínajícího podnikatele na výměnu také organizují činnosti jako například školení.
 
4.            Realizace výměny
Pak už můžete přijmout zahraničního podnikatele v Česku. Po skončení budete požádáni o vyplnění formuláře pro zpětnou vazbu. Odpovědné kontaktní místo dohlédne na kvalitu aktivity a vyhodnotí výsledky.
Pobyt může trvat jeden až šest měsíců a musí proběhnout v průběhu dvanácti měsíců. Během této doby lze pobyt rozdělit do několika kratších bloků (jeden blok je nejméně týdenní), kdy bude začínající podnikatel pobývat u hostitelského podnikatele.
Dopravu, stravu a náklady na pobyt si zajišťuje a hradí zahraniční podnikatel sám.
 
Registrace
Chci se registrovat do programu:
zakřížkujte HOST ENTREPRENEUR
Nápověda k registraci:
 
 
 
Informační leták pro Hostitelský podnikatel pdf