ERASMUS PRO MLADÉ PODNIKATELE

ERASMUS PRO MLADÉ PODNIKATELE
Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program. Noví a začínající podnikatelé mají možnost získat nové zkušenosti a znalosti od zkušených podnikatelů, kteří provozují menší podniky v účastnických zemích.

Zapojte se taky
Co je k tomu potřeba?
1) Podnikatelský nápad či rozjeté podnikání (maximálně tři roky) a zájem vyjet do zahraničí učit se od zkušených podnikatelů z oboru.
nebo
2) Podnikat v České republice a chtít přijmout v Česku zahraničního podnikatele. Sdílet s ním své zkušenosti. Mít chuť ověřit jeho nový projekt, získat kontakty, položit základy budoucí spolupráci.
 
10 důvodů, proč se zapojit
1.            Získání kontaktů
2.            Ověření podnikatelského záměru
3.            Až 1 100 EUR na měsíc/pobyt v zahraničí
4.            1 – 6 měsíců intenzivní spolupráce
5.            Navázání spolupráce se zahraničím
6.            Získání nového úhlu pohledu na váš business
7.            Sdílení a výměna zkušeností
8.            Zlepšení jazykových znalostí
9.            Možnost získání investora
10.          Poznání nové země a její kultury
 
Víme jak na to
18 českých podnikatelů jsme vyslali do zahraničí v období 2015 – 2016. Ti vyjeli do Anglie, Belgie, Maďarska, Španělska, Slovenska, Rakouska, Itálie, Finska a na Island.
Od února 2017 nabízíme v rámci tohoto programu možnost vycestovat do zahraničí 20 českým podnikatelům. Zároveň může 10 tuzemských podnikatelů přijmout své začínající kolegy ze zahraničí a sdílet s nimi své zkušenosti.
 
Oficiální webové stránky http://www.erasmus-entrepreneurs.eu
Kontaktní osoba za Hospodářskou komoru ČR je Andrea Hujová – hujova.andrea@komora.cz
Vyberte si jednu z možností :