Elektronické mýtné

Umožníme vám snadné zaregistrování do systému elektronického mýta. Elektronické mýtné je zpoplatnění dálnic, rychlostních komunikací a vybraných silnic I. třídy pro vozidla s hmotností přesahující 3,5 tuny.

Komu je určeno
Elektronické mýtné je určeno všem dopravcům či provozovatelům, kteří užívají vozidel s povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny.
 
Co přináší
 • umožnění následné platby prostřednictvím tankovací karty či bankovní garance
 • na kontaktních místech je možné provést veškeré operace, které jsou spojeny s elektronickým mýtným
 • zefektivňuje výběr poplatků za používaní dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy
 • umožňuje dopravcům mít přehled o pohybu vozidel
 
Kde ho můžete získat
 • v budově úřadu Hospodářské komory České republiky
 • na14 krajských komorách HK ČR
 • na čerpacích stanicích (pouze pro platbu předem)
 
Cena
 • vratná kauce 1.550 ,- Kč
 • minimální výše platby při předplacení Mýtného činí 500,- Kč
 • maximální výše Předplaceného mýtného na Elektronickém zařízení může být 5.000,- Kč v hotovosti a 15.000,- Kč Platební nebo Tankovací kartou
 • výše předplaceného mýtného na jedno Elektronické zařízení, a to bez ohledu na to, zda bylo předplacení provedeno hotově, Platební kartou nebo Tankovací kartou, nesmí přesáhnout výši 20.000,- Kč 

 

Podrobnější informace
Petra Zlická
tel: 266 721 367
mob: 724 613 663
e-mail: zlicka@komora.cz
 
Úřední hodiny      
pondělí - pátek: 8:00 - 16:00 hod.
 
Kontakt
tel: 266 721 366, 367
e-mail: mytne@komora.cz

UPOZORŇUJEME:
Od 1.3.2016 jsme na nové adrese:
Hospodářská komora České republiky
Florentinum (vedle recepce B), Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1