Zprostředkovaná identifikace

Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost tzv. "tváří v tvář" a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze s výhodou využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem.

Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Kdo vyžaduje provedení Zprostředkované identifikace
Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob, tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit, jsou to zejména: banky, spořitelní a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoliv podnikatelský subjekt před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah pokud dosáhne hodnoty nad 15 000 EUR.

Co je k této službě potřeba a kdo o ni může požádat?
Požádat o provedení Zprostředkované identifikace může jakákoliv fyzická osoba, která se nemůže dostavit k jednání u povinné osoby osobně, a jejíž identifikace má být provedena zprostředkovaně. O tuto službu může rovněž požádat i zmocněnec, který na základě ověřeného podpisu v plné moci zastupuje jinou fyzickou osobu, která je v roli účastníka obchodu. Žádost musí daná osoba podat na kontaktním místě osobně, zpravidla postačí ústně a vyřízena je na počkání.

Pro vyřízení podané žádosti musí žadatel předložit platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas), podle kterého je možné provést jednoznačné ztotožnění. K porovnání některých zjištěných údajů může být požadováno předložení dalších podpůrných dokladů (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení o pobytu apod.).
Součástí žádosti musí být vždy jasně a zcela konkrétně uvedeno, kdo, na čí žádost a pro jaký účel byla identifikace provedena, včetně identifikačních údajů klienta a dalších příloh (např. založení účtu v bance, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).

Jakou podobu má vystavená listina?
Kontaktní místo sepíše o identifikaci listinu a připojí k ní neoddělitelně kopie všech dokladů, z nichž identifikační údaje zjišťovalo. Tato listina, po jejím kompletním vyhotovení, získá následně status veřejné listiny, a jako taková může být přímo použita k prokázání identifikace jak u povinných osob v České republice, tak i v některých cizích státech, které mají s Českou republikou uzavřenu úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin.

Kolik tato služba stojí?
Vyhotovení veřejné listiny o Zprostředkované identifikaci podléhá poplatku ve výši 200,-Kč a poplatek je splatný při převzetí listiny.

Kompletní ceník služeb Kontaktního místa veřejné správy HK ČR ke stažení.

Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete po kliknutí na jednotlivé názvy ověřovatelských kanceláří v níže uvedeném seznamu.

Seznam 45 ověřovatelských kanceláří:

Brandýs nad Labem
Brno (ul. Charbulova)
Brno - brněnské výstaviště
Břeclav
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Hradec Králové
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jeseník
Jihlava (ul. Benešova)
Jihlava (ul. Vrchlického)
Jindřichův Hradec
Karviná - Fryštát
Kroměříž
Kyjov
Liberec
Litoměřice (ul. Slavíčkova)
Mladá Boleslav
Most
Olomouc (ul. Jeremkova)
Olomouc (tř. Kosmonautů)
Opava
Ostrava - Mariánské Hory
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň
Praha 1 (ul. Dlouhá)
Praha 1 (nám. Franze Kafky)
Praha 1 (ul. Na Florenci)
Prachatice
Prostějov (ul. Lidická)
Prostějov (ul. Svatoplukova)
Přerov
Příbram
Šumperk
Tábor
Třeboň
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Veselí nad Moravou
Zlín