Czech POINT: vydávání výpisů z registrů státu

Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy.

http://www.czechpoint.cz

Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Co přináší

Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům -  výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

 

 • Obchodního rejstříku 
 • Rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík občanských sdružení vedený MVČR) 
 • Rejstříku nadací 
 • Rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík obecně prospěšných společností) 
 • Rejstříku společenství vlastníků jednotek 
 • Rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31.12.2013) 
 • Živnostenského rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Katastru nemovitostí - výpis snímku z katastrální mapy
 • Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob)
 • Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
 • Insolvenčního rejstříku
 • Registru obyvatel
 • Registru osob
 • Registru osob - výpis z veřejné části
 • Registru práv a povinností
 • Registru obyvatel - přehledu využití údajů
 • Registru osob - přehled využití údajů
 • Registru práv a povinností - přehled využití údajů
 • Registru územní identifikace
 • dále můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona
 • a požádat o provedení tzv. Zprostředkované identifikace

Zároveň je možné přes kontaktní místa podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy.

Druhy žádostí:

 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

(Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty, získáte i další služby související se zavedením datových schránek a můžete požádat i o tzv. Zprostředkovanou identifikaci.)

Jak lze výpis získat
Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání .
 
K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z Rejstříku trestů, z Registru řidičů, z Registru Ministerstva životního prostředí, ze základních registrů, při podání podle § 72 živnostenského zákona a při provedení Zprostředkované identifikace, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z Registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů.

Cena ověřeného výpisu z OR, ŽR, KN, RT, registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu:

Vydání ověřeného výpisu z: 1. strana další strana
Obchodního rejstříku 90,-Kč 50,- Kč
Rejstříku spolků 90,-Kč 50,-Kč
Rejstříku nadací 90,-Kč 50,-Kč
Rejstříku ústavů 90,-Kč 50,-Kč
Rejstříku společenství vlastníků jednotek 90,-Kč 50,-Kč
Rejstříku obecně prospěšný společností 90,-Kč 50,-Kč
Živnostenského rejstříku 90,-Kč 50,- Kč
Katastru nemovitostí 90,- Kč 50,- Kč
Katastru nemovitostí - výpis snímku z katastrální mapy (formát A4) 90,- Kč
Rejstříku trestů fyzických osob (bez ohledu na počet stran) 100,-Kč neúčtuje se
Rejstříku trestů právnických osob (bez ohledu na počet stran) 100,-Kč neúčtuje se
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby 60,-Kč 50,-Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 90,- Kč 50,-Kč
Registru Ministerstva životního prostředí  - (správa a kontrola agendy) 90,- Kč 50,-Kč
Insolvenčního rejstříku  90,- Kč 50,-Kč
Výpis údajů z registru obyvatel 90,- Kč 50,-Kč
Výpis údajů z registru osob 90,- Kč 50,-Kč
Veřejný výpis údajů z registru osob 90,- Kč 50,-Kč
Výpis o využití údajů z registru obyvatel 90,- Kč 50,-Kč
Výpis o využití údajů z registru osob 90,- Kč 50,-Kč
Další služby:
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona 50,-Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu) 30,- Kč
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky bezplatně
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel bezplatně
Žádost o změnu údajů v registru osob bezplatně
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě bezplatně
Zprostředkovaná identifikace 200,-Kč

 

Ceny jsou platné od 1. února 2017


Kompletní ceník všech nabízených služeb Kontaktního místa veřejné správy HK ČR ke stažení.

Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete po kliknutí na jednotlivé názvy ověřovatelských kanceláří v níže uvedeném seznamu.

Seznam 48 ověřovatelských kanceláří:

Brandýs nad Labem
Brno (ul. Charbulova)
Brno - brněnské výstaviště
Břeclav
Česká Třebová
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Hradec Králové
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jeseník
Jihlava (ul. Benešova)
Jihlava (ul. Vrchlického)
Jindřichův Hradec
Karviná - Fryštát
Kroměříž
Kyjov
Liberec
Litoměřice (ul. Slavíčkova)
Litoměřice (ul. Velká Krajská)
Mladá Boleslav
Most
Olomouc (ul. Jeremkova)
Olomouc (tř. Kosmonautů)
Opava
Ostrava - Mariánské Hory
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň
Praha 1 (ul. Dlouhá)
Praha 1 (nám. Franze Kafky)
Praha 1 (ul. Na Florenci)
Prachatice
Prostějov (ul. Lidická)
Prostějov (ul. Svatoplukova)
Přerov
Příbram
Svitavy
Šumperk
Tábor
Třeboň
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Veselí nad Moravou
Zlín