Czech POINT: vydávání výpisů z registrů státu

Kontaktní místa veřejné správy Hospodářské komory České republiky (Czech POINT) vydávají ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy.

http://www.czechpoint.cz

Komu je určeno
Služba je určena všem občanům a podnikatelským subjektům.

Co přináší

Tato služba velmi zjednodušuje občanům a podnikatelům přístup k ověřeným dokladům -  výpisům z rejstříků - z Informačních Systémů Veřejné Správy (ISVS). Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis z těchto registrů:

 

 • Obchodního rejstříku 
 • Rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík občanských sdružení vedený MVČR) 
 • Rejstříku nadací 
 • Rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík obecně prospěšných společností) 
 • Rejstříku společenství vlastníků jednotek 
 • Rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31.12.2013) 
 • Živnostenského rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Katastru nemovitostí - výpis snímku z katastrální mapy
 • Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob)
 • Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy)
 • Insolvenčního rejstříku
 • Registru obyvatel
 • Registru osob
 • Registru osob - výpis z veřejné části
 • Registru práv a povinností
 • Registru obyvatel - přehledu využití údajů
 • Registru osob - přehled využití údajů
 • Registru práv a povinností - přehled využití údajů
 • Registru územní identifikace
 • dále můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona
 • a požádat o provedení tzv. Zprostředkované identifikace

Zároveň je možné přes kontaktní místa podat zdarma žádost o změnu údajů v základních registrech veřejné správy.

Druhy žádostí:

 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

(Kromě vydání ověřených výpisů z ISVS si na pracovištích CzechPOINT hospodářské komory můžete nechat rychle, komfortně a hlavně bez dlouhého čekání ověřit listiny a podpisy, autorizovaně konvertovat dokumenty, získáte i další služby související se zavedením datových schránek a můžete požádat i o tzv. Zprostředkovanou identifikaci.)

Jak lze výpis získat
Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání .
 
K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z Rejstříku trestů, z Registru řidičů, z Registru Ministerstva životního prostředí, ze základních registrů, při podání podle § 72 živnostenského zákona a při provedení Zprostředkované identifikace, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z Registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).

V případě potřeby se Vám mohou pracovníci Ověřovatelské kanceláře individuálně věnovat a pomoci Vám s vyhledáním příslušných identifikátorů.

Cena ověřeného výpisu z OR, ŽR, KN, RT, registru řidičů, ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, registru Ministerstva životního prostředí, Insolvenčního rejstříku a při podání k Živnostenskému úřadu:

Vydání ověřeného výpisu z:1. stranadalší strana
Obchodního rejstříku90,-Kč50,- Kč
Rejstříku spolků90,-Kč50,-Kč
Rejstříku nadací90,-Kč50,-Kč
Rejstříku ústavů90,-Kč50,-Kč
Rejstříku společenství vlastníků jednotek90,-Kč50,-Kč
Rejstříku obecně prospěšný společností90,-Kč50,-Kč
Živnostenského rejstříku90,-Kč50,- Kč
Katastru nemovitostí90,- Kč50,- Kč
Katastru nemovitostí - výpis snímku z katastrální mapy (formát A4)90,- Kč
Rejstříku trestů fyzických osob (bez ohledu na počet stran)100,-Kčneúčtuje se
Rejstříku trestů právnických osob (bez ohledu na počet stran)100,-Kčneúčtuje se
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby60,-Kč50,-Kč
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů90,- Kč50,-Kč
Registru Ministerstva životního prostředí  - (správa a kontrola agendy)90,- Kč50,-Kč
Insolvenčního rejstříku 90,- Kč50,-Kč
Výpis údajů z registru obyvatel90,- Kč50,-Kč
Výpis údajů z registru osob90,- Kč50,-Kč
Veřejný výpis údajů z registru osob90,- Kč50,-Kč
Výpis o využití údajů z registru obyvatel90,- Kč50,-Kč
Výpis o využití údajů z registru osob90,- Kč50,-Kč
Další služby:
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona50,-Kč
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu)30,- Kč
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránkybezplatně
Žádost o změnu údajů v registru obyvatelbezplatně
Žádost o změnu údajů v registru osobbezplatně
Žádost o poskytnutí údajů třetí osoběbezplatně
Zprostředkovaná identifikace200,-Kč

 

Ceny jsou platné od 1. února 2017


Kompletní ceník všech nabízených služeb Kontaktního místa veřejné správy HK ČR ke stažení.

Kontakty na ověřovatelské kanceláře naleznete po kliknutí na jednotlivé názvy ověřovatelských kanceláří v níže uvedeném seznamu.

Seznam 45 ověřovatelských kanceláří:

Brandýs nad Labem
Brno (ul. Charbulova)
Brno - brněnské výstaviště
Břeclav
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Hradec Králové
Chomutov
Chrudim
Jablonec nad Nisou
Jeseník
Jihlava (ul. Benešova)
Jihlava (ul. Vrchlického)
Jindřichův Hradec
Karviná - Fryštát
Kroměříž
Kyjov
Liberec
Litoměřice (ul. Slavíčkova)
Mladá Boleslav
Most
Olomouc (ul. Jeremkova)
Olomouc (tř. Kosmonautů)
Opava
Ostrava - Mariánské Hory
Pardubice
Pelhřimov
Písek
Plzeň
Praha 1 (ul. Dlouhá)
Praha 1 (nám. Franze Kafky)
Praha 1 (ul. Na Florenci)
Prachatice
Prostějov (ul. Lidická)
Prostějov (ul. Svatoplukova)
Přerov
Příbram
Šumperk
Tábor
Třeboň
Uherské Hradiště
Ústí nad Labem
Veselí nad Moravou
Zlín