PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE – SPOLUPRÁCE – KLASTRY

Od 1. 10. 2008 je možné podávat registrační žádosti o podporu v rámci programu Spolupráce – klastry.

Příjem registračních žádostí bude ukončen 28. 2. 2009. Plné žádosti bude možno podávat od 14. 11. 2008 až do 30. 4. 2009. Podpora je určena pouze pro klastry, které mohou mít právní formu občanského sdružení, zájmového sdružení právnických osob, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti nebo družstva. Podpora je určena na společné projekty v oblasti technické infrastruktury inovačního charakteru, propagaci klastru, projekty z oblasti podpory lidských zdrojů, networking, sdílení know-how, kapacit či provoz klastru. Celková alokace pro tuto výzvu je jedna miliarda korun.

Více informací nalezenete na stránkách agentury Czechinvest.