PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

147/08 Aktualizace Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 2008 -2013; T: 19.8.2008

Harmonogram je přímo provázán s návrhem rozpočtu SFDI pro rok 2009 a střednědobým výhledem SFDI, je postaven na reálných předpokladech finančních objemů určených pro dopravní infrastrukturu v jednotlivých letech, včetně zahrnutí vlivů inflace. Z uvedených důvodů muselo dojít v Harmonogramu u řady akcí ke změně celkové finanční náročnosti a ke změně termínů přípravy a výstavby. I když u některých akcí došlo k prodloužení termínu dokončení jejich financování, byla aktualizace sestavena tak, aby byl minimalizován vliv této skutečnosti na termín jejich zprovoznění. Vzhledem k uvedeným skutečnostem nelze dodržet harmonogramy dopravních staveb obsažené v některých usneseních vlády ČR. Týká se to zejména usnesení vlády č. 550 ze dne 10.5.2006, k návrhu na schválení investiční smlouvy se společností Hyundai Motor Company.

V rámci ekonomických nástrojů je sledováno organizování vhodných investičních projektů pro výstavbu a modernizaci dopravní infrastruktury pomocí financování systémem PPP. V současné době je v přípravě touto formou financování dálnice D 3 a její pokračování rychlostní silnicí R 3 na státní hranice s Rakouskem. Původní obsah a rozsah projektu „Výstavba, financování, údržba a provozování dálnice D 3 Tábor – Bošilec“, obsaženého v usnesení vlády ČR č. 1017 ze dne 17.8.2005, byl změněn usnesením vlády ČR č. 672 ze dne 2.6.2008. Podle tohoto usnesení bude úkolem koncesionáře postavit a financovat úseky dálnice D 3 a rychlostní silnice R 3, označované jako úseky 0308C – 0312 (Veselí nad Lužnicí – státní hranice s Rakouskem). Původní úseky 0307 Tábor – Soběslav a 0308A, B Soběslav – Veselí nad Lužnicí budou financovány z prostředků SFDI. Rovněž se uvažuje s financováním rychlostních silnic R 4 a R 35 a modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně s využitím PPP. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v aktualizaci Harmonogramu.

Je třeba rovněž uvést, že do budoucna jsou uvažovány některé další záměry, které vzhledem k počátečnímu stupni přípravy zatím nebylo možno zařadit do Harmonogramu, ale budou mít významný vliv na jeho aktualizaci v dalších letech. Mezi tyto záměry se řadí projekt „Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea v Praze“, jehož předpokládané celkové investiční náklady se zatím odhadují na cca 7,8 mld. Kč. 

Předkládací zpráva

Materiál

Přehled nejvýznamnějších investic

PŘIPOMÍNKY

Vypořádání připomínek

  1. Chcete-li připomínkovat nově vznikající legislativní návrhy a nejste členem Hospodářské komory ČR, staňte se jím.
  2. Jste-li členem, registrujte se, prosím, a poté se přihlaste (vpravo nahoře). 
  3. Po vstupním zaregistrování se již stačí při každém dalším zasílání připomínek pouze přihlásit vámi zvoleným uživatelským jménem a heslem a vyplnit formulář.