HK ČR k připravované Elektronické evidenci tržeb

HK ČR respektuje zavedení povinnosti Elektronické evidence tržeb (EET). Chceme se podílet na procesu zavedení projektu do praxe, ovšem za splnění stěžejní podmínky – EET nesmí být pro podnikatele a živnostníky další zátěží. Podpora HK ČR bude záležet i na finální podobě návrhu zákona o EET.

V těchto dnech jsou čeští podnikatelé a živnostníci svědky debaty týkající se zavedení povinnosti EET. Předpokládaná účinnost opatření, které se má podle svého prosazovatele, ministerstva financí, stát jedním z hlavních pilířů boje proti daňovým únikům, je 1. leden 2016. S ohledem na prioritní postavení EET v rámci hospodářské politiky MF ČR a vlády se HK ČR rozhodla k tomuto projektu za splnění určitých podmínek přihlásit. Považujeme za vhodné být partnerem zavedení projektu do praxe, a to od samého prvopočátku, protože jedině tak můžeme docílit toho, že chystaný systém nebude zvyšovat administrativní zátěž našich členů, nýbrž naopak využije svou potenci přispět k vytváření rovnějšího a transparentnějšího podnikatelského prostředí tím, že posílí boj proti nekalé konkurenci ze strany subjektů, které nejsou řádnými plátci daní.

MF ČR se ve svém záměru zavést EET inspiruje chorvatským modelem tzv. fiskalizace, kterou Chorvatsko spustilo před dvěma lety, a jehož zavedení do praxe i dosavadní fungování se obešly bez technických problémů i hmatatelného zvýšení administrativní zátěže a nákladů obchodníků. Právě zavedení EET v Česku s obdobnými parametry je však zásadní podmínkou plné podpory ze strany HK ČR. I proto jsme se rozhodli sdílet know-how s odborníky z Chorvatské hospodářské komory, se kterou dlouhodobě a intenzivně spolupracujeme. Z tohoto důvodu již experti HK ČR před několika dny navštívili Záhřeb a diskutovali se zástupci Hospodářské komory Chorvatska o zkušenostech s tzv. fiskalizací; jejich zkušenosti jsou pozitivní.

Chorvatští kolegové doporučují, aby se HK ČR, jako organizace reprezentující zájmy podnikatelů napříč všemi ekonomickými odvětvími, připojila k vládou plánovanému boji proti nekalé konkurenci těch „podnikatelů“, kteří daně řádně neplatí. Pochopitelně nemůžeme být a ani nebudeme tahounem projektu EET, naše role rozhodně nesmí znamenat, že by se v daném projektu komora stala jakousi součástí výkonné moci státu. Naší ambicí je kontrolovat a dohlížet, aby státem prosazované a realizované řešení nebrzdilo byznys a ekonomiku. Takovým přístupem hodláme i nadále pomáhat podnikatelům k co nejméně komplikovanému přizpůsobení nově ukládaným povinnostem.

Pozitivní informací je skutečnost, že ve zmiňovaném Chorvatsku doposud nebyly zaznamenány zásadní výhrady řádných podnikatelů proti projektu. Tzv. fiskalizace byla a je chorvatskou podnikatelskou veřejností vnímána jako jeden z pozitivních kroků ministra financí, který ji politicky prosadil a zavedl do praxe, a to při všeobecně omezené popularitě jakéhokoliv strážce státní pokladny ze strany byznysu.

HK ČR v tuto chvíli nezná podobu nového zákona o EET ani nezbytných prováděcích vyhlášek, pokud by však český projekt vycházel z modelu uplatňovaného v Chorvatsku, neměli by se dle našeho názoru podnikatelé čeho obávat, a to jak velcí prodejci zboží a služeb, tak i drobní obchodníci a podnikatelé.

Chceme se aktivně podílet na přípravě návrhů technické specifikace řešení včetně krytí rizik a eliminace obcházení povinností, a to i formou kvalifikované oponentury s využitím zkušeností chorvatských kolegů. Hodláme prosazovat takové úpravy v legislativě, které by kompenzovaly nové povinnosti podnikatelů při zavádění EET. Máme ambici organizovat a realizovat pro každou cílovou skupinu pracovní workshopy, semináře a přednášky, a to nejen před startem celého projektu EET, ale i průběžně po jeho spuštění - s využitím poradenských míst komorových složek po celé ČR.

Oficiální TZ HK ČR k EET naleznete zde.

Doporučujeme shlédnout vystoupení HK ČR k EET v Událostech, komentářích ČT24.

 


  
Hlavní partner HK ČR