Alžírsko, laboratoř pro české exportéry

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) ve spolupráci s Velvyslanectvím Alžírské demokratické a lidové republiky uspořádala ve středu 23. dubna 2014 další ze série zahraničních kulatých stolů podporující aktivity českých exportérů na třetích trzích. Den Alžírska, na kterém diskutovalo 25 zástupců českých firem, zahájil Ilja Mazánek, předseda zahraniční sekce při HK ČR a předseda česko-arabského výboru, J.E. Belaid Hadjem, velvyslanec Alžírska v ČR, a čestný host Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky (KPR).

„Hrubý domácí produkt Alžírska se ze 45 % opírá o ropné zdroje. Toto číslo se alžírské vládě daří rok od roku navyšovat. Byť toto teritorium bojuje s drobným problémem jménem průmyslová diverzifikace, i zde si všímáme příznivých tendencí politiky místní vlády, která postupně přináší své ovoce,“ otevřel kulatý stůl HK ČR Ilja Mazánek a pokračoval: „Jen u elektronických služeb zde od roku 2005 mapujeme obrovský nárůst exportu, a to z původních 11 % na současných 65 %. Například u perspektivních destinací jako je Čína a Indie jsou tato čísla několikanásobně nižší.“ Nejen tato data již v úvodu diskusního setkání podnikatelů potvrdila skutečnost, že Alžírsko je velmi perspektivní zemí pro český export.

O aktuální povolební situaci v Alžírsku, ale i o historických souvislostech severoafrické destinace hovořil v rámci svého úvodního slova J.E. Belaid Hadjem: „V poslední době se v České republice o Alžírsku hovořilo v souvislosti s volbami, ve kterých si lidé zvolili především mír a bezpečnost. V současnosti se snažíme zaměřit na oblasti výstavby bytů a dopravní infrastruktury, v rámci kterých plníme resty z 90. let. Špatně si nevede ani zemědělství. I když jsme nuceni některé potraviny i nadále dovážet, právě zemědělství vykazuje až 5 % růst.“

Svůj pohled na Alžírsko účastníkům kulatého stolu prezentoval i dlouholetý zkušený diplomat a ředitel zahraničního odboru KPR Hynek Kmoníček. „Je to trh, který má peníze, a kterému chybí celé sektory zejména v oblastech nových technologií a inovací. Právě čeští podnikatelé tak mohou být mezi prvními pěti u rozvoje těchto oblastí. Jedná se o středomořský trh, nejste ve Francii, ale francouzsky se domluvíte, nejste v EU, ale všichni s EU mít zkušenosti budou. Alžírsko je proto dokonalou laboratoří pro českého exportéra, který chce opustit trhy EU, ale zatím nemá dostatečné zkušenosti s exportem do třetích zemí,“ řekl Kmoníček. Mezi tři důvody proč exportovat na alžírský trh pak závěrem uvedl jeho pojistitelnost, dlouhodobou udržitelnost a stálý přísun peněz.

Program Dne Alžírska nabídl celkem 3 diskusní panely. Účastníkům kulatého stolu byly představeny obchodní a investiční příležitosti, dále výhody, nevýhody a případné bariéry ve vzájemném obchodě, a to společně s jeho finančními aspekty.

Partnerem akce byl Rozhodčí soud při HK ČR.
Hlavní partner HK ČR