HK ČR k loterijní legislativě: odmítáme nesystémová a přechodná řešení

Jsme velmi překvapeni dnešním sdělením ministerstva financí. Podle informací, které máme k dispozici bohužel jen z médií, jakkoliv jsme účastníkem meziresortního připomínkového řízení, má jít o posunutí účinnosti připravované komplexní regulace hazardních her o rok a o přijetí novely platného zákona o loteriích, která by zakotvila zvýšení stávající odvodové zátěže podnikání v oblasti loterií.

Neslučitelnost s právem EU, která je podle dnes zveřejněných informací hlavním důvodem k posunutí plánované účinnosti nového komplexního zákona, byla patrná od samého začátku. Proto jsme také opakovaně apelovali na ministerstvo financí s tím, že možnost úspěšné notifikace návrhu Evropskou komisí je minimální. Byli jsme však ministerstvem opakovaně ujišťováni naopak o souladu.

Zároveň jsme poukazovali na nesystémovost ministerstvem zvoleného legislativního postupu, kdy se postupnou „salámovou“ metodou izolovaně posuzuje zákon o provozování hazardních her, zákon o jejich zdaňování a doplňkový změnový zákon. Navíc při absenci návrhů zcela zásadních prováděcích vyhlášek.

V tomto smyslu je odklad jen vynuceným krokem k jedině možnému souběžnému posouzení celého balíku regulatorních předpisů. ČR čelí, resp. bude čelit, řízením o porušení smlouvy o fungování EU, a to s reálnou hrozbou vysokých sankcí. Skutečně konstruktivně míněná nová úprava, nahrazující dnešní nevyhovující stav, je proto nezbytností.

Z tohoto kontextu se ale zcela vymyká záměr stůj co stůj dočasně alespoň novelizovat stávající zákon v části týkající se výše loterních odvodů, nastavených úplně novým způsobem teprve před 3 lety, které podle názoru HK ČR v praxi fungují. Takový postup je v rozporu se zásadou legislativní zdrženlivosti a značně relativizuje deklarované obecné úsilí vlády o stabilitu právního prostředí.

Doporučujeme ponechat stávající právní úpravu a dále profesionálně jednat o změně nedokončeného balíku zákonů regulujících hazard tak, aby vyhověly právu EU a zároveň byly vyváženým kompromisem mezi zájmy státu, společnosti i podnikatelů v loterijním průmyslu.

 


Hlavní partner HK ČR