Vedení HK ČR jednalo se zástupci živnostenských společenstev

Vedení Hospodářské komory České republiky (HK ČR) v čele s jejím prezidentem Vladimírem Dlouhým navázalo na předešlá jednání se zástupci živnostenských společenstev a již po druhé s nimi diskutovalo o aktuálních podnikatelských tématech. Tentokrát bylo pracovní setkání zaměřeno na průmysl, dopravu, obchod a cestovní ruch, a proto se ho aktivně zúčastnila i prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Marta Nováková.

Vladimír Dlouhý úvodem zhodnotil uplynulé měsíce fungování úřadu HK ČR a dotknul se tématu fungování vnitřní sekce. Řeč byla rovněž o prioritách pro následující rok, mezi které se řadí vzdělávání – střední a odborné, a to včetně problematiky mistrovských zkoušek, dopravní infrastruktura a s ní související zákon o veřejných zakázkách anebo efektivní využití programovacích období EU. Došlo i na informace týkající se plánovaných seminářů a kulatých stolů – aktivit HK ČR na podporu podnikání. Stěžejní částí pak byla diskuse zúčastněných mj. na téma projektu Elektronické evidence tržeb či tranzitní licence – překážky exportu.