PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Nejvíce úniků dat firmám způsobují zaměstnanci

Nejvíce ztrát firemních dat způsobují podle celosvětového průzkumu společnosti KPMG zaměstnanci. Počet úniků stoupl v prvních šesti měsících roku 2009 o více než polovinu.

Zatímco se v řadě odvětví daří počet případů ztráty dat snižovat, velkou výjimku tvoří vládní instituce, uvádí podle ČTK průzkum.

Zaměstnanci podle průzkumu v době ekonomické krize přemýšlejí o zcizení důležitých dokumentů častěji. "Stále více lidí se ocitá v pokušení ukrást svému zaměstnavateli důležitá data. Jedná se o informace, které by mohly být použité při spáchání trestného činu nebo v rámci konkurenčního boje. Zaměstnanci jsou často nejslabším článkem v řetězci, a je tedy více než kdy jindy důležité, aby si firma udržela kontrolu nad přístupem k citlivým interním systémům a datům," uvedl Tomáš Kudělka z KPMG Česká republika.

Nejběžnějším narušením zabezpečení dat jsou podle průzkumu krádeže laptopů. "Pokud se jedná o krádeže přenosných zařízení, zločinci se dnes už méně starají o samotné zařízení, ale věnují pozornost datům, která obsahují. Šifrování notebooků a dalších přenosných zařízení by proto mělo být to nejnutnější minimum," uvedl Kudělka. Vážné riziko pak podle něj představují papírové dokumenty, které nelze šifrovat.

Velkým problémem je také podle průzkumu skutečnost, že řada firem neví, které informace jsou pro ně citlivé a kde všude se tyto citlivé informace vyskytují. Důležité je tak podle KPMG zavedení klasifikace informací.

Odvětvím, které s podle průzkumu problematikou úniku dat úspěšně bojuje, jsou finanční služby. Případy ztrát informací klesly o více než dvě třetiny. "To ukazuje, že banky a další instituce kladou větší důraz na ochranu svých dat v interních i externích procesech," uvádí průzkum.


 

Hlavní partneři HK ČR