PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Komentář HK ČR k vývoji zahraničního obchodu

Hospodářská komora České republiky komentuje prosincové výsledky zahraničního obchodu.

„Hospodářská komora České republiky, jako základní strůjce nové proexportní politiky, velmi aktivně monitoruje vývoj exportu ČR a to nejen v celkovém objemu vývozu, který se přehoupl přes 3 biliony korun, což je nejvyšší číslo mnohodobé historie ČR. Je nutné i do budoucna přesně monitorovat kam a do jakých oblastí čeští exportéři vyváží a na základě těchto výsledků průběžně upravovat možnost další podpory českých exportérů v daném teritoriu. Pro rok 2013 predikujeme i v tomto ohledu dobrý růst, a to i s ohledem na aktivní informace ze Spojených států, Číny a v neposlední řadě Spolkové republiky Německo,“ řekl Petr Kužel, prezident HK ČR.


 

Hlavní partneři HK ČR