PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Návštěva maršálka mazowieckého vojvodství v Příbrami

Maršálek polského mazowieckého vojvodství pan Adam Struzik s dalšími kolegy byl koncem minulého týdne oficielní návštěvou středočeského hejtmanství. Okresní hospodářská komora v Příbrami byla požádána přes KHK Střední Čechy o spolupráci v přípravě programu pro polskou delegaci v příbramském regionu.

Návštěvy dne 15.11.2007 se zúčastnil i námětek hejtmana Mgr.Josef Vacek a za KHK Střední Čechy Ing.Ivana Chottová. 

Vybrali jsme k návštěvě dvě členské firmy, které se o polskou spolupráci zajímají. 

Jako první jsme navštívili rodinnou firmu Keramika Celina, s.r.o. – Aureta Figural, která vyrábí zvláště figurální keramiku s náboženským podtextem. Tato firma má velký zájem exportovat své výrobky právě do Polska a pan maršálek přislíbil svou pomoc v umožnění příslušných kontaktů. 

Druhou navštívenou firmou byl jeden z největších zaměstnavatelů v regionu, firma RAVAK, a.s. Výrobní program nám představil generální ředitel pan Josef Stibor a poté se pan maršálek s doprovodem sešel též s předsedou představenstva firmy panem Jindřichem Vařekou. 

Firma RAVAK má mnoho poboček po celém světě a první zahraniční pobočkou vůbec byla pobočka právě v Polsku v mazowetském vojvodství. Pan Vařeka zmínil, že podnikání v Polsku je příznivé a firma tam nemá žádné problémy, což pan Maršálek velice ocenil. 

Příjemný byl i oběd ve stylové restauraci Šatlava, kde pan Maršálek zanechal příznivou zprávu v knize hostů. Ředitelka komory pí Karpíšková předala panu maršálkovi za OHK Příbram Ragionální adresář firem a institucí okresu Příbram a knihu České řeky a říčky, kterou vydala Knihovna Jana Drdy v Příbrami. 

Poté se delegace vydala ještě na prohlídku Svaté Hory. Troufám si zhodnotit, že příbramský region byl vhodně zvolen, návštěva probíhala v přátelském duchu a snad naplní i očekávání hostitelských firem.(zleva: tlumočník, Ivana Chottová – KHK Stč, Irena karpíšková – OHK Příbram, Adam Stružok – mazowiecký maršálek)