PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Informace z OHK Příbram - říjen

OHK Příbram dokončila aktualizaci databáze do Regionálního adresáře firem a institucí pro rok 2008 a předala jej do předtiskové přípravy, čekají nás korektury a 15.katalog na rok 2008 by měl vyjít počátkem roku 2008, kdy budeme zabezpečovat i distribuci.

Vážení čtenáři,

 

s  nástupem kalendářního podzimu všichni začínáme nabírat na plné obrátky .

OHK Příbram dokončila aktualizaci databáze do Regionálního adresáře firem a institucí pro rok 2008 a předala jej do předtiskové přípravy, čekají nás korektury a 15.katalog na rok 2008 by měl vyjít  počátkem roku  2008, kdy budeme zabezpečovat i distribuci.

20.září 2007 se sešlo po letošních prázdninách představenstvo OHK Příbram. Jak jsem již avizovala v minulém čísle, byli jsme hosty v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, kde nás přijal pan ředitel Petr Bednář. Seznámil členy představenstva s aktivní činností divadla, možnostmi konání nejrůznějších podnikových akcí ve všech prostorách divadla a též jsme hledali styčné body ve spolupráci obou našich institucí. Děkujeme za milé přijetí.

Představenstvo projednalo celou řadu bodů, mimo jiné kooptovalo i nového člena představenstva. Za společnost ZAT, a.s. místo Ing.Zdeňka Buchty kooptovalo Ing.Jiřího Vacátka, výkonného ředitele pro rozvoj a výrobu řídících systémů a člena dozorčí rady ZAT, a.s.. Dále doporučilo na žádost SOŠ a SOU Dubno zavedení nového oboru vzdělávání s výučním listem v oboru Automechanik. OHK bude podporovat učební obory, jelikož nedostatek odborně vzdělaných lidí začíná být patrný nejen v našem regionu, ale v celé naší zemi. K tomuto tématu budeme svolávat v polovině listopadu schůzku na téma „odborné školství a zaměstnanost“.

Představenstvo prozatím nedoporučilo podepsat smlouvu na zavedení ověřovatelské kanceláře CZECH POINT na výpisy z obchodního rejstříku z důvodu finanční nevýhodnosti a duplicity s městským Informačním centrem na Zámečku.

Na Dobříši chystáme koncem října neformální diskusi podnikatelů se starostou města Dobříš Mgr.Melšou nejen k územního plánu, ale i k využití podnikatelských příležitostí v dobříšském regionu.

Do konce roku připravujeme několik seminářů, kuželkový turnaj pro členy komory a další aktivity o nichž jsem informovala již v minulém čísle, nyní je pouze upřesním.

4.října 2007 „Nahlédnutí pod pokličku programů pro manažery a obchodníky“ a „Vůně jako motivační prvek ve strategii firmy“  a 23.října 2007„INCOTERMS A PRAXE“ – jedná se o dodací doložky používané v mezinárodním obchodě, takže tento seminář je určen všem firmám, které se zabývají exportem i importem. Dále připravujeme 20.listopadu seminář na téma „Pravidla pro volný pohyb  služeb a svobodu usazování v EU“  a na 27. listopadu připravujeme s firmou EUROVISION prezentaci Dotačních programů v oblasti podpory podnikání – OPPI, Programy na podporu lidských zdrojů a Programy v oblasti  cestovního ruchu pro podnikatele.

Na 16.listopadu 2007 je plánován 3. ročník kuželkářského turnaje v Kovohutích pro členy komory.

Nyní bych chtěla informovat o  zahraničních aktivitách, na kterých se ve spolupráci s Krajským úřadem Stč. podílí Středočeská Krajská hospodářská komora.

Podnikatelé z našeho regionu se mohou setkat s Velvyslancem Indie dne 4.10.2007 na Krajském úřadě Středočeského kraje. Hledáme i firmu, která by Velvyslance přijala ve svém podniku.

Začátkem listopadu se podnikatelé mohou připojit k hejtmanovi Bendlovi na misi do Polska – Opolské vojvodstvo a mají možnosti i navázat obchodní vztahy s Portugalskem.

Na KHK nově vznikla i služba „Poradenství v projektech EU“ Bližší informace o službě získáte též na OHK Příbram.

OHK Příbram v projektech EU:

Okresní hospodářská komora v Příbrami je partnerem krajské hospodářské komoře Střední Čechy v projektu „Systém permanentního mapování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Během léta proběhlo zjednodušené výběrové řízení na zakázku Databázový informační systém KHK StČ.  Nyní vítězná firma CNS, s.r.o. z Mělníka  intenzivně pracuje na vytvoření informačního systému tak, aby jej mohly začít používat pilotní firmy. V příbramském regionu máme vytypováno cca 5 firem, které se budou podílet na tzv.pilotní fázi projektu.

Dalším projektem, ve kterém je OHK Příbram zapojena jako účastník je projekt „ Znalostmi k prosperitě“, který patří do priority Rozvoj celoživotního učení. Jedná se o grantové schéma : Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání. Osahem projektu je vytvořit  vzdělávací program, zaměřený na problematiku řízení lidských zdrojů a přispět tak ke zlepšení nabídky dalšího profesního vzdělávání.

Vzdělávací program je koncipován do 6 modulů, které umožní  účastníkům získat, resp. rozšířit si znalosti v oblasti řízení, základu právní problematiky formou projektových aktivit včetně osvojení si odpovídajících dovedností. Projekt je koncipován jako pilotní a  školení  probíhají pro zaměstnance oblastních a okresních komor při KHK Střední Čechy od poloviny srpna 2007 pravidelně dle  předepsaných modulů do konce letošního roku. Jeden z modulů bude probíhat začátkem října i v Příbrami.

Nyní pravidelná rubrika „ze života našich členů“.

18. září 2007 společnost BOBCAT  slavnostně otevřela nový závod v Dobříši, který se zabývá výrobou minirypadel a je v tomto oboru jedničkou na světovém trhu. V současné době závod v Dobříši zaměstnává cca 450 zaměstnanců a do budoucna se stane jedním z největších zaměstnavatelů v regionu. Komora blahopřeje k vybudování nového závodu a přeje této firmě mnoho úspěchů v dalším rozvoji.

Kovohutě Příbram dne 11.10.2007 pořádají 11.ročník společensko-prezentační akce ….Opět o roce…, jež je v letošním roce oslavou 10 let nové šachtové pece na ekologickou recyklaci olověných odpadů.

Noví členové, kteří podali přihlášku během prázdnin se konečně dočkali svého schválení .

SNARK s.r.o. - správa nemovitostí a realitní kancelář, specialista pro regiony Praha, Praha-západ a Příbramsko, která má sídlo v Praze a pobočku a kancelář na Dobříši

OPTIK ANTONÍN – Václav Antonín  - oční optika, optometrie, kontaktní čočky a maloobchod doplňkového sortimentu oční optiky a optických přístrojů

MRÁZOVÁ DANA – zprostředkovatelská činnost

Všechny informace ohledně našich akcí  i výše uvedených informací  najdete na našich webových stránkách

Irena Karpíšková

ředitelka OHK Příbram

 

Okresní hospodářská komora a Informační místo pro podnikatele

Příbram I - Tyršova 106- Zámeček Ernestinum, 261 01, tel: 318 627 784

www.ohkpb.cz