PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Informace z OHK Příbram - březen

Příbramská komora oslaví své 15. narozeniny na 6. Podnikatelském plese v příbramské Sokolovně dne 8. března 2008, jehož termín se rychle blíží. Slavnostní večer bude naladěn „v rytmu salsy“ v podání kubánských tanečníků. Salsu se můžete naučit v malé škole salsy. Večerem provází již tradičně taneční mistr Jiří Dohnal, při zahajovacím drinku hraje Rytmika příbramského BIG BANDU a k tanci a poslechu hudební skupina MIX. Naši sponzoři připravili opět krásné ceny včetně již tradičních zahraničních zájezdů.

Příbramská komora oslaví své 15. narozeniny na 6. Podnikatelském plese v příbramské Sokolovně dne 8. března 2008, jehož termín se rychle blíží. Slavnostní večer bude naladěn „v rytmu salsy“ v podání kubánských tanečníků. Salsu se můžete naučit v malé škole salsy. Večerem provází již tradičně taneční mistr Jiří Dohnal, při zahajovacím drinku hraje  Rytmika příbramského BIG BANDU a k tanci a poslechu hudební skupina MIX. Naši sponzoři připravili opět krásné ceny včetně již tradičních zahraničních zájezdů.

Velice nás těší obrovský zájem o Podnikatelský ples, což svědčí o jeho vzrůstající prestiži. Na druhou stranu však musíme zklamat řadu zájemců, kteří neseženou vstupenky. Velká část vstupenek je rezervována pro členské a sponzorské firmy, takže na prodej jich zbude opravdu velmi málo.
 
V průběhu února OHK Příbram svolala schůzku pilotních firem, kteří se podílí na projektu KHK Stč. „Systém permanentního mapování potřeb trhu práce a bilancování kvalifikačního potenciálu kraje“ z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Aktuálně je k dispozici nový Databázový informační systém KHK StČ. S manažerkou projektu Dagmar Votavovou proběhl instruktážní seminář k testovací práci s novým databázovým informačním systémem KHK, který budou pilotní firmy průběžně naplňovat. 
 
Představenstvo OHK vyhlásilo již 8.ročník soutěže o „Nejlepší firmy okresu Příbram za rok 2007“. Podmínky soutěže budou zveřejněny na našich webových stránkách a vyhlášení nejlepších firem proběhne na valné hromadě dne 8. dubna 2008.
Měsíc březen a začátek dubna bude bohatý i na akce pořádané komorou.
13.března 2008 pořádáme klubové setkání pro členy OHK a hosty na aktuální téma „Řemesla a malé a střední podniky“ s podtitulem „Budoucnost řemesel v ČR a ve Středočeském kraji“ Na toto setkání budou pozváni zástupci odborných učilišť, významných zaměstnavatelů a zástupců Krajského úřadu z oblasti školství, tj.náměstkyně hejtmana Ing.Nohýnková, Mgr. Holý a Mgr. Coufal z odboru školství, zástupci ÚP Příbram. Bude projednáváno aktuální téma nedostatek kvalifikované pracovní síly a rádi bychom navrhli alespoň částečné řešení do Středočeský kraj.

31.3.2008 chystáme ve spolupráci se Živnostenským úřadem Příbram za účasti pana starosty MVDr.Řiháka setkání podnikatelů z oblasti hotelnictví a ubytovacích služeb v Příbrami
S firmou Eurovision pořádáme 3.4.2008 v pořadí druhý seminář tentokrát zaměřený pro města, obce a školy s názvem „Správná cesta k evropským fondům pro města, obce a školy Příbramska“.
 
Na jaro 2008 máme přichystánu celou řadu akcí, ale o tom až příště.
Chtěla bych informovat, že letos se „Podnikatelská výstava 2008“ konat bude. Celou výstavu organizuje Sdružení podnikatelů pod záštitou Města Příbram, termín výstavy bude 23.-25. května 2008 a zájemci se mohou hlásit u pana Hromádky – mobil: 605 967 499. Přihlášky jsou k dispozici i na webu na OHK Příbram.
 
Krátce pár řádek ze života členské základny.
Redakce časopisu Connect udělila ocenění Nejlepší produkt pro podnikové informační systémy na Invexu-Digitexu 2007 ERP řešení J.K.R.BYZNYS VR firmě J.K.R., s.r.o., které tímto komora blahopřeje.
VOŠ a SOŠ Březnice plánuje otevření „Centra bakalářského studia v Březnici“. Fakulta životního prostředí, obor Územní technická a správní služba pod Českou zemědělskou universitou v Praze otevře kombinované studium na VOŠ a SOŠ v Březnici. Absolventi tohoto bakalářského stupně studia získají titul bakalář (Bc.). Zájemci o studium se mohou informovat na www.fzp.czu.cz nebo přímo na VOŠ a SOŠ v Březnici.
Únorové představenstvo se ke svému zasedání sešlo na půdě příbramské Věznice. Spolupráce začala již v listopadu 2007 a vedení věznice podnikatelům prezentovalo možnosti volných výrobních i pracovních kapacit, které mohou firmy využít.
Představenstvo dne 19.2.2008 schválilo nového člena:
Vácha Jaroslav Ing.poradce pro finanční plánování
 
Všechny informace ohledně našich akcí i výše uvedených informací  najdete na našich webových stránkách.
 
 
 
 Irena Karpíšková
ředitelka OHK Příbram