PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

MORAVA JOB 2008 - burza práce

ve dnech 3. - 4. dubna 2008 se pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje RNDr. Ivana Kosatíka uskuteční druhý ročník burzy práce „MoravaJOB 2008“ spojené s prezentací firem. Cílem této akce je sjednocení rozvíjení systému aktivní politiky zaměstnanosti, řešení otázek poptávky po kvalifikované pracovní síle, snížení míry nezaměstnanosti.

Již druhý ročník veletrhu práce pořádá Olomoucký kraj letos spolu s Úřadem práce v Přerově a Vzdělávacím institutem v Prostějově. Akce má podporu také Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje. MORAVA JOB je akce zaměřená především na řešení problémů se získáním zaměstnání pro absolventy středních škol a středních odborných učilišť, pro nezaměstnané i širokou veřejnost.

Organizátorům jde především o vytvoření podmínek pro vzájemné poznání firem, které hledají nové pracovníky a lidí, kteří práci hledají nebo v nedaleké budoucnosti hledat budou.

Formou burzy práce nebo také malým veletrhem pracovních příležitostí, se tak do bezprostředního kontaktu dostanou potencionální zaměstnavatelé s potencionálními zaměstnanci. Tato skutečnost bezesporu pomůže v oblasti profesionální orientace studentů posledních ročníků a ujasnění představ o možném zaměstnání. Zároveň je vytvořena možnost pro osobní kontakt s pracovníky firem a získání odpovědí na řadu otázek, které každého před nástupem do práce zajímají.

Pozváni byli studenti středních škol, středních odborných učilišť z Přerova i okolí a ostatní veřejnost prostřednictvím plakátů, inzerce v tisku i www stránek. Doporučení navštívit burzu práce dostali i nezaměstnaní v evidenci Úřadu práce v Přerově. Předpokládá se, že nabídka dvou desítek firem bude prezentována zhruba tisícovce návštěvníků.

Každý z návštěvníků obdrží informační bulletin se seznamem zúčastněných firem obsahující kontakty a také jejich propagační a informační materiály.

Veletrh práce se v kraji koná již podruhé a místo konání se každý rok mění. Letošní ročník se uskuteční v Městském domě v Přerově ve dnech 3. - 4.  dubna 2008. Ve čtvrtek 4. dubna se veletrh koná od 14.00 hod do 18.30 hodin, v pátek 4. dubna je veletrh otevřen od 8.00 hod do 14.00 hodin.

Firmy, které se na veletrhu budou prezentovat:
Mubea-HZP s.r.o., Prostějov 
PV Meopta-optika, s.r.o. Přerov
PSP Pohony a.s. Přerov
JARO-kovovýroba s.r.o. Holešov
ZAHAS s.r.o., Lipník nad Bečvou 
Trnávka AVL Moravia s.r.o. Hranice
IDS a.s. Olomouc
PARAGAN s.r.o. Hranice-Drahotuše
Mora Aerospace a.s.-Honeywell, Mariánské údolí u Olomouce 
Wisconsin Engineering CZ, s.r.o., Prostějov
Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová, Brodek u Přerova 
Lindab-Astron s.r.o. Přerov
Policie ČR Okresní ředitelství Přerov
FTL-First Transport Lines a.s. Prostějov
DT-Výhybkárna a strojírna a.s. Prostějov
Walker Pilana Magnetic Hulín
Annahütte-železárny s.r.o. Prostějov