PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Konference Inovační potenciál Olomouckého kraje

V pondělí 5. května proběhne další z clyku konfercí Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Tentokrát pod názvem Inovační potenciál Olomouckého kraje. Konference se koná za významné podpory Olomouckého kraje a dalších institucí, jako Krajské hodpodářské komory Olomouckého kraje, Moravské vysoké školy Olomouc, Univerzity Palackého a statutárního města Olomouc. Hlavní myšlenkou tohoto setkání je podpoření vzájemné spolupráce v rámci regionu Olomouckého kraje a získání námětů pro rozvoj podnikání 

V pondělí 5. května proběhne další z clyku konfercí Partnerství pro rozvoj Olomouckého kraje. Tentokrát pod názvem Inovační potenciál Olomouckého kraje. Konference se koná za významné podpory Olomouckého kraje a dalších institucí, jako Krajské hodpodářské komory Olomouckého kraje, Moravské vysoké školy Olomouc, Univerzity Palackého a statutárního města Olomouc.

Hlavní myšlenkou tohoto setkání je podpoření vzájemné spolupráce v rámci regionu Olomouckého kraje a získání námětů pro rozvoj podnikání
 

Na konferenci dále vystoupí významné osobnosti z politického, společenského a hospodářského života České republiky.

Program konference:
08:30 Prezence

09:00 Zahájení

09:05 – 09:15 Úvod – RNDr. Kosatík, hejtman

09:15 – 11:15 První blok – prezentace znalostní základny
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. - úvod
Doc. MUDr. Marián Hajduch, PhD - Biomedicínský výzkum a aplikace
Prof. MUDr. Martin Petřek, CSc. - Biomedicínský výzkum a aplikace
Doc. Mgr. Martin Modriansky, PhD. - Biomedicínský výzkum a aplikace
Mgr. Radim Šlachta, Ph - Pohybově aktivní životní styl v regionu Olom.
Prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc. - Biotechnologický výzkum a aplikace
Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc. - Matematické metody rozhodování
Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. - Materiálový výzkum a nanotechnologie
Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc. - Biotechnologie a zemědělské aplikace
Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. - Geoinformační technologie
Doc. Ing. Čestmír Serafín, Dr. - Vědeckovýzkumný potenciál rozvoje Pedagogické fakulty jako reflexe pokrytí požadavků trhu práce Olom. regionu
Ing. Jiří Herinek VTP UP – Most mezi vědecký podnikatelským světem
RNDr. Xénia Svobodová, CSc., MBA - Inovativní spolupráce s akademickou sférou v biofarmaceutické firmě
JUDr. Ivan Barančík - Vysoká škola logistiky a její místo v informačním potenciálu Olom. kraje
Doc. Eva Grublová - Vzdělávání a konkurenceschopnost
RNDr. Ing. M. Rössler, CSc., MBA - Interface mezi expertní znalostní základnou a podnikatelskou sférou

11:15 – 11:45 Přestávka

11:45 – 12:30 Druhý blok – vyžádané příspěvky
EU poslanec Ing. Březina
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc.
Dr. Asif Osmani

12:30 Závěr

12:45 Volná diskuze

*Pořadatelé si vyhrazují možné změny programu.

Významnou součástí konference bude možnost neformálního setkání účastníků s prezentujícími během i po skončení konference. Účast na konferenci je zdarma. Pro účastníky bude připraveno malé občerstvení a zajištěno parkování zdarma, parkovací karta bude vydána při prezenci.

Přihlášky posílejte prosím na email: jitka.kubalakova@rco.cz