PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Regionální konference OPPP

V Hradci Králové proběhla závěrečná regionální konference věnovaná operačnímu programu průmysl a podnikání 2004 – 2006, výsledkům, hodnocení a dopadům na nové programové období 2007 – 2013, kterou pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora České republiky a Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje.

Více jak stovku účastníků přivítal úvodním slovem Břetislav Grégr z Ministerstva průmyslu a obchodu a Stanislav Sedláček z Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. Po zahájení konference si jako první řečník vzal slovo opět Břetislav Grégr a seznámil přítomné se základními informacemi o operačním programu průmysl a podnikání. Na jeho vystoupení navázal Zdeněk Mareš z Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., pobočka Hradec Králové. Třetím řečníkem v pořadí byl Michal Pultar z Centra evropského projektování.

Dopolední blok zakončilo představení úspěšných žadatelů o dotaci z operačního programu průmysl a podnikání. Jmenovitě firem Technologické centrum Hradec Králové o. p. s, KBV, s. r. o. a Rotexim akciová společnost.

Odpolední blok konference byl zaměřen na připomenutí nejčastějších chyb spojených s podáním žádosti o dotaci. Se svým příspěvkem vystoupil nejprve Petr Porák z Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho slova doplnila Renata Kořínková z agentury CzechInvest. Posledním vystupujícím byl Jiří Svoboda z Hospodářské komory České republiky, který představil iRating pro malé a střední podniky.
 
Na závěr konference proběhla diskuze, která umožnila přítomným zodpovězení dotazů týkajících se problémů spojených s příjmem dotací z Evropské unie.