Setkání s představiteli Běloruska

Dne 26. 6. 2008 proběhlo na Krajské hospodářské komoře Královéhradeckého kraje setkání podnikatelů s představiteli Běloruské republiky. Za Běloruskou stranu se jednání, které probíhalo formou individuálních konzultací, zúčastnil obchodní rada Andrei Strachko a konzul Inessa Pavlovskaya. Krátce nás navštívil i Chargé d´Affaires a. i. Vasily Markovich.

Přihlášení podnikatelé se během individuální konzultace mohli dotázat na všechny druhy otázek, které je zajímají a ovlivňují jejich rozhodnutí při vstupu na cizí trh. Mimo jiné byly také zodpovězeny otázky týkající se zdravotnictví nebo dodávky potravinářských technologií.

 

Hlavním cílem návštěvy bylo nabídnout podnikatelům pomoc při zprostředkování obchodních aktivit či investičních příležitostí a tím rozšířit vzájemnou spolupráci v podnikatelské sféře.

Celé setkání proběhlo v přátelské atmosféře a stalo se prvním krokem při navázání vzájemné spolupráce.

Máte-li zájem o zprostředkování obchodních aktivit, informací, rad jak uspět na běloruském trhu, můžete se s důvěrou obrátit na obchodního radu. Spolu se svým týmem je připraven Vám poskytnout potřebné informace.

Kontakt na Běloruské velvyslanectví v Praze:

Andrei Strachko – obchodní rada
tel.: 233 541 031, fax. : 233 540 925, e-mail: czech@belembassy.org
www.czech.belembassy.org

Užitečné informace o Bělorusku:

http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/belorusko/1000782/ -teritoriální informace

www.belorusko.cz – stránky věnované Bělorusku
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/stat.asp?StaID={3237FCEB-1F86-4AFA-83F2-A869DB2490F0}  - Bělorusko na stránkách Ministerstva zahraničí