PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Spotřebitelské spory lze řešit mimosoudně

Od letošního 1. dubna Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ČR ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Asociací mediátorů ČR, Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, ministerstvem financí, ministerstvem spravedlnosti a zástupci spotřebitelů připravilo projekt, který nabízí spotřebitelům i podnikatelům alternativní postup k řešení jejich sporů.

V rámci tohoto projektu se mohou spotřebitelé a podnikatelé obracet se svými problémy z oblasti spotřebitelského práva na jednotná kontaktní místa (JKM) Hospodářské komory ČR. Spotřebitel nebo podnikatel se na kontaktní místo může obrátit například s řádně nevyřízenou reklamací zboží, které zakoupil v prodejně, ale i s jinými spory, které vznikají z právních vztahů mezi podnikateli a spotřebiteli.
Vzhledem k tomu, že se zvyšuje počet dotazů na toto téma, a to zejména s ohledem na způsob podání podnětu k zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (tzv. stížnost), rozhodli jsme se, popsat základní kroky, které jsou nezbytné k tomu, aby byl konkrétní spotřebitelský spor vyřešen s náležitou odborností, ale hlavně rychle a efektivně.
Podání stížnosti
Podat stížnost lze v podstatě čtyřmi způsoby, a to elektronicky, poštou, telefonicky nebo osobně. Nejsnadnějším způsobem podání, v případě že máte přístup k internetu, je elektronická forma, kdy stačí pouze vyplnit jednoduchý formulář a pracovník kontaktního místa může ihned se stížností pracovat. Informace o systému mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně elektronického formuláře pro podání stížnosti, naleznete na http://adr.komora.cz/. Další variantou podání je navštívení kontaktního místa, kde za pomoci pracovníka JKM sepíšete svou žádost, nebo jednoduše zavoláte na uvedený kontakt a stížnost nadiktujete do telefonu.
Zpracování stížnosti a vyrozumění protistrany
Po obdržení stížnosti a překontrolování správnosti veškerých údajů vás bude pracovník kontaktního místa kontaktovat a v případě nutnosti vás vyzve k doplnění chybějících údajů. Pokud bude podání stížnosti po administrativní stránce v pořádku, budete informováni o možnostech způsobu vyřešení problému a domluví se další postup.
Pro Jihočeský kraj se obracejte na kontaktní místo při Jihočeské hospodářské komoře, oblastní kancelář České Budějovice, na Petra Rejnka, tel. 387 318 433, email: JKMCeskeBudejovice@komora.cz. S dotazy týkajícími se podnikání se pak můžete obracet na regionální místa Informačních míst pro podnikatele InMP mající své sídlo při oblastních kancelářích Jihočeské hospodářské komory.

RM České Budějovice - tel.: 387 699 324, 724 613 942, email: RMCeskeBudejovice@inmp.cz
RM Jindřichův Hradec - tel.: 384 362 094, 724 613 944, email: RMJindrichuvHradec@inmp.cz
RM Písek - tel.: 382 212 518, 724 613 946, email: RMPisek@inmp.cz
RM  Prachatice --tel.: 388 310 037,  724 613 941, email: RMPrachatice@inmp.cz
RM Strakonice - tel.: 383 326 429, 724 613 943, email: RMStrakonice@inmp.cz
RM Tábor - tel.: 381 251 570,  724 613 945, email: RMTabor@inmp.cz
RM Český Krumlov - tel.: 380 727 162, 724 613 964, email: RMCeskyKrumlov@inmp.cz
Expozitura RM Třeboň - tel.: 384 362 094, 724 613 944, email: RMJindrichuvHradec@inmp.cz
Expozitura RM Vodňany - tel.: 383 326 429, 724 613 943, email: RMStrakonice@inmp.cz
Expozitura RM Soběslav - tel.: 381 251 570,  724 613 945, email: RMTabor@inmp.cz
Expozitura RM Kaplice - tel.: 380 727 162, 724 613 964, email: RMCeskyKrumlov@inmp.cz
Expozitura RM Milevsko - tel.: 382 521 288, email: RMPisek@inmp.cz
Expozitura RM Dačice - tel.: 384 362 094, 724 613 944, email: RMJindrichuvHradec@inmp.cz
Expozitura RM Vimperk - tel.: 388 310 037,  724 613 941, email: RMPrachatice@inmp.cz
Expozitura RM Blatná -tel.: 383 326 429, 724 613 943, email: RMStrakonice@inmp.cz
Expozitura RM Týn nad Vltavou, tel.: 387 699 324, 724 613 942, email: RMCeskeBudejovice@inmp.cz
Expozitura RM Trhové Sviny, tel.: 387 699 324, 724 613 942, email: RMCeskeBudejovice@inmp.cz