Veřejné zakázky v Horním Rakousku, Bavorsku a Česku

V rámci projektu „PUB – Public Procurement“ připravilo Euro Info Centrum BIC Plzeň ve spolupráci s německými a rakouskými partnery publikaci Veřejné zakázky v Horním Rakousku, Bavorsku a Česku. Brožura je určena především malým a středním podnikům a přehlednou formou shrnuje informace k tématu účasti v zadávacích řízeních, s důrazem na rozdíly mezi Rakouskem, Německem a Českou republikou.

Rozšíření EU nabídlo podnikům nové příležitosti a současně je staví před nové výzvy. Především při „práci přes hranice“ vznikají mnohé otázky a překážky (např. rozdílný jazyk, právní a hospodářský systém), které je nutno překonat.

  

Téma veřejných zakázek v EU bylo doposud především tématem pro velké, zkušené podniky. Tato oblast by nyní měla být rozšířena i na malé a střední podniky, aby se i ony mohly úspěšně účastnit zadávacích řízení EU v přeshraničním prostoru.

 

EIC Linec spolu s EIC Mnichov a EIC Plzeň za tímto cílem předložili u Evropské komise projekt „PUB - Public Procurement", díky kterému mimo jiné vznikla brožura, která přehlednou formou shrnuje informace k tématu účasti v zadávacích řízeních, s důrazem na rozdíly mezi Rakouskem, Německem a Českou republikou.

 

Problematika je přehledně zpracována do pěti kapitol:

  

 • Základní informace o zadávání veřejných zakázek v Evropě
 • Příprava na zadávací řízení
 • Vypracování nabídek a jejich vyhodnocení
 • Právní ochrana u veřejných zadávacích řízení
 • Realizace zakázky: zadávací řízení jste vyhráli - co nyní?

text doplňují následující přílohy:

 • Na co nezapomenout a jak se vyhnout chybám
 • Slovníček pojmů
 • Seznam expertů
 • Databáze a zajímavé odkazy k tématu zadávacích řízení

   

    

Zdroj: Euro Info Centrum