PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci

K rychlé orientaci v problematice IPPC připravilo Ministerstvo životního prostředí příručku s názvem "Integrovaná prevence a omezování znečištění - Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci". Příručka bude sloužit stávajícím a budoucím provozovatelům zařízení spadajících pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.

Příručka je primárně určena provozovatelům IPPC zařízení, ale jako zdroj informací může sloužit i laické a odborné veřejnosti. Důraz je kladen především na problematiku povolování nových a stávajících zařízení. Příručka slouží jako průvodce povolovacím procesem a případným změnovým řízením, ale obsahuje i postup v dalších možných situacích, jako je např. změna provozovatele IPPC zařízení. Část publikace se věnuje výkladům zákona o integrované prevenci, kdy je na konkrétních srozumitelných příkladech demonstrováno zejména zařazení průmyslových činností pod přílohu č. 1 zákona, postup při určování kapacit a výklad některých pojmů zákona. Pozornost je také věnována širšímu rámci IPPC, např. související evropské legislativě a evropskému systému výměny informací.

  

Více informací k této problematice naleznete na internetových stránkách Informačního systému IPPC Ministerstva životního prostředí a Informačním portálu IPPC.

  

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí