Informace z jednání rozšířené Resortní koordinační skupiny MŽP ze dne 4. 10. 2007

Dne 4. října 2007 se na Ministerstvu životního prostředí uskutečnilo jednání rozšířené Resortní koordinační skupiny Ministerstva životního prostředí. Nejzajímavějšími body jednání byla informace o transpozici…celý článek


Průvodce provozovatele zařízení s praktickými výklady zákona o integrované prevenci

K rychlé orientaci v problematice IPPC připravilo Ministerstvo životního prostředí příručku s názvem "Integrovaná prevence a omezování znečištění - Stručný průvodce provozovatele zařízení s praktickými…celý článek


Nový celoevropský zdroj informací o znečišťování životního prostředí

Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) bude veřejně přístupná databáze o znečišťujících látkách, jejich únicích a přenosech. Zavedení E-PRTR si slibuje zlepšení přístupu veřejnosti…celý článek


Zelená kniha o adaptaci a boji proti dopadům klimatických změn

Klimatické změny jsou fenoménem, kterému věnuje Evropská unie značnou pozornost. Na jedné straně je potřeba jim příslušnými nástroji zamezovat (např. systém obchodování s emisemi) a na straně druhé je potřeba…celý článek


všechny aktualityvšechny tiskové zprávy

Kalendář akcí

PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE