PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Výhradní obchodní zastoupení

Nakupuji zboží v zahraničí (EU). Jsem pravidelným odběratelem zahraničního partnera a chtěl bych s ním uzavřít smlouvu o univerzálním zastoupení jeho firmy v České republice. Obchodní partner však tvrdí, že tato smlouva v EU je nelegální. Je to pravda?

Váš obchodní partner zřejmě zaměňuje dva pojmy, a to "výhradní zastoupení" a "monopol". Monopolizace je skutečně zakázaná a nad dodržováním ochrany hospodářské soutěže bdí speciální úřad (viz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže).
 
Uzavření smlouvy o výhradním obchodním zastoupení nic nebrání, existuje-li vůle u obou obchodních partnerů. Mnoho zahraničních firem však na tyto smlouvy nepřistupuje a to z toho důvodu, že je pro ně výhodnější, když na trhu jejich zboží prodává více subjektů - zvyšuje se tak teritorium a tedy i zisky. Samozřejmě, že toto však neplatí vždy a jiné firmy upřednostňují přesně opačnou politiku.
 
Obchodní zastoupení se rozlišuje na zastoupení výhradní (výlučné) a nevýhradní (nevýlučné). O tom, jestli sjednané obchodní zastoupení je výhradní či nevýhradní rozhoduje skutečnost, zda zastoupený je ze smlouvy oprávněn pověřit obchodním zastoupením i jiné osoby, nebo zda je zastoupený povinen se na daném území nechat zastupovat jen jedním výhradním obchodním zástupcem.
V případě nevýhradního zastoupení může zastoupený pověřit obchodním zastoupením, jež sjednal s obchodním zástupcem, i jiné osoby. Obchodní zastoupení je v českém právním řádě upraveno v §§ 652-672a Obchodního zákoníku. Výhradní obchodní zastoupení pak upravují §§ 665 a 666.
 
Nevýhradní obchodní zastoupení
Nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, může zastoupený pověřit i jiné osoby obchodním zastoupením, jež sjednal s obchodním zástupcem, a obchodní zástupce může vykonávat činnost, ke které se zavázal vůči zastoupenému, i pro jiné osoby nebo uzavírat obchody, jež jsou předmětem obchodního zastoupení, na vlastní účet nebo účet jiné osoby.
 
Výhradní zastoupení
Bylo-li sjednáno výhradní zastoupení, je zastoupený povinen ve stanovené územní oblasti a pro určený okruh obchodů nepoužívat jiného obchodního zástupce a obchodní zástupce není oprávněn v tomto rozsahu vykonávat obchodní zastoupení pro jiné osoby nebo uzavírat obchody na vlastní účet nebo účet jiné osoby. Zastoupený je oprávněn uzavírat obchody, na které se vztahuje výhradní obchodní zastoupení i bez součinnosti obchodního zástupce, je však povinen, pokud smlouva nestanoví něco jiného, platit z těchto obchodů obchodnímu zástupci provizi tak, jako kdyby tyto obchody byly uzavřeny s jeho součinností (§ 659a odst. 2).

Související soubory

Obchodní zákoníkAdobe AcrobatPDF | 2,18 MBuložit