PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

   

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Poplatky za registraci ochranné známky

V jaké výši se pohybují správní poplatky za registraci ochranné známky?

Poplatky ze registraci ochranné známky v České republice
 
Správní poplatek za podání přihlášky ochranné známky je splatný v den podání této přihlášky na Úřadě průmyslového vlastnictví. Dosud činí základní poplatek za podání přihlášky jedné ochranné známky ve třech třídách výrobků a služeb 5 000 Kč, přičemž navýšení poplatku za další třídy výrobků nebo služeb nad tři třídy činí 500 Kč za každou další třídu, přičemž kompletní registraci ochranné známky lze učinit až do všech 45 tříd. V případě, že poplatek není ve lhůtě podání uhrazen, musí být uhrazen v náhradní lhůtě, a to do 30 dnů od podání přihlášky.

 

Cena právních služeb za sestavení přihlášky ochranné známky, podání této přihlášky ochranné známky na příslušném Úřadě a převzetí zastoupení v řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku činí 3 100 Kč pro tři třídy výrobků nebo služeb.

  
Průměrné náklady na kompletní registraci jedné ochranné známky v ČR pro 3 třídy výrobků nebo služeb včetně ceny za právní zastoupení specializovaným odborníkem se pohybují v částce cca 8 600 Kč, kde rozdíly jsou způsobeny případnými komplikacemi v řízení. Celková délka řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku v ČR činí cca 5-10 měsíců.

  
Veškeré správní poplatky jsou upraveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění změn a doplňků (Část IX. s poplatky vybíranými ÚPV).

   
Dalšími náklady mohou být například poplatky za provedení rešerše v rejstříku ochranných známek nebo monitoring a sledování přihlášek či zapsaných ochranných známek nebo dále za rozšíření účinků Vaší ochranné známky nebo přihlášky ochranné známky do zahraničí.

 
 
Poplatky za registraci evropské ochranné známky

 


Správní poplatek za podání přihlášky evropské ochranné známky „Community Trade Mark - CTM“ je splatný v den podání této přihlášky na Úřadě. Dosud činí základní poplatek za podání přihlášky jedné ochranné známky ve třech třídách výrobků a služeb EUR975, přičemž navýšení poplatku za další třídy výrobků nebo služeb nad tři třídy činí EUR200 za každou další třídu, přičemž kompletní registraci ochranné známky lze učinit až do všech 45 tříd mezinárodního třídění.

  


Správní poplatek za registraci evropské ochranné známky ve třech třídách výrobků a služeb činí EUR1100.

 

Průměrné náklady na kompletní přihlášku jedné ochranné známky pro všechny státy Evropské unie ve 3 třídách výrobků nebo služeb se pohybují v částce cca 35 000 Kč až 150 000 Kč, kde rozdíly jsou způsobeny případnými komplikacemi v řízení v jednotlivých státech unie. Celková délka řízení o zápisu ochranné známky do rejstříku v EU činí cca 7-12 měsíců.

  
Dalšími náklady mohou být například poplatky za případné právní spory ve vztahu k ochranné známce společenství.

 
 
Poplatky za registraci mezinárodní ochranné známky
 
Správní poplatek za podání přihlášky mezinárodní ochranné známky je splatný na základě platební výzvy Mezinárodního úřadu WIPO v Ženevě. Dosud činí základní poplatek za podání mezinárodní přihlášky jedné ochranné známky ve třech třídách výrobků a služeb CHF653 (švýcarských franků), přičemž navýšení poplatku za další třídy výrobků nebo služeb nad tři třídy činí CHF73 za každou další třídu, resp. za každý smluvní stát CHF73.

 

Dalšími náklady mohou být například poplatky za spor a případné odmítnutí ochrany jednotlivými patentovými úřady smluvních států ve vztahu k této ochranné známce.