PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Kodex reklamy

Je Kodex reklamy právním předpisem?

Na rozdíl od zákonu č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, není Kodex reklamy právním předpisem. Kodex reklamy byl vydán Radou pro reklamu jako vnitroodborový předpis, který byl vydán za účelem napomáhání tomu, aby reklama byla především pravdivá, slušná a čestná, a aby v rozsahu tohoto Kodexu respektovala mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.
 
Rada pro reklamu, jakožto vydavatel Kodexu, nabízí placenou službu Copy Advice, jejímž cílem je ještě před zveřejněním reklamy posoudit případný rozpor s Kodexem reklamy a následně vydá písemné stanovisko. Bližší informace o službě Copy Advice Vám poskytne Rada pro reklamu.