PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Zahájení podnikání dvou fyzických osob

Jak lze upravit vztah, kdy dvě začínající podnikatelky (obě fyzické osoby) chtějí společně založit obchod s bylinkami a kořením? Nechtějí zakládat s.r.o., ani aby jedna z nich byla v zaměstnaneckém poměru u té druhé. Jak lze tento vztah řešit z hlediska účetnictví a daní?

Podnikatelé - fyzické osoby - mohou založit sdružení podle § 829 až 841 občanského zákoníku. Toto sdružení nemá právní subjektivitu, nemůže proto vstupovat do závazkových vztahů. Sdružení se také nikde neregistruje, jeho uzavření není třeba nikde hlásit. Pro jeho založení postačí písemná smlouva, podpisy nemusí být úředně ověřeny, pro případné budoucí konflikty je ale vhodné nechat podpisy úředně ověřit (u notáře nebo na matrice). Smlouva by měla obsahovat minimálně vymezení účastníků sdružení, účel sdružení, na jakou dobu se uzavírá, jaké jsou případné vklady jednotlivých účastníků, jakým způsobem se budou účastníci sdružení podílet na činnosti sdružení a jakým způsobem budou rozdělovat zisk nebo uhrazovat ztrátu. Velice účelné je rovněž stanovit, který z účastníků sdružení bude uzavírat ve prospěch sdružení smlouvy se zaměstnanci, kdo povede společné účetnictví, kdo bude vystavovat a přijímat faktury týkající se sdružení, případně kdo bude podávat přiznání k DPH, pokud se účastníci sdružení stanou jeho plátcem (účelné je, aby to byl ten, kdo vystavuje faktury). Pokud je už některý z budoucích účastníků sdružení plátcem DPH, mají ostatní účastníci povinnost se zaregistrovat jako plátci nejpozději k datu, kdy uzavřou smlouvu o sdružení. Jestliže žádný z účastníků není dosud plátcem DPH, posuzuje se pro povinnost registrace obrat souhrnně za všechny účastníky sdružení. Protože sdružení nemá právní subjektivitu, nemůže mít ani svůj bankovní účet. Je proto vhodné, aby některý z účastníků založil na své jméno účet v bance, který bude sloužit výhradně pro platby sdružení. Ve vztahu k úřadům se každý účastník sdružení chová samostatně, jako by sdružení neexistovalo. Výjimkou je pouze povinnost registrace k DPH. Po skončení roku ten, kdo vede účetnictví, převede odpovídající podíl příjmů a výdajů na jednotlivé účastníky sdružení, a to v poměru podle uzavřené smlouvy o sdružení. 

Související soubory

Občanský zákoníkAdobe AcrobatPDF | 1,04 MBuložit