PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Pravidla obchodní značky

Zabýváme se výrobou rybářských návnad a nástrah. V letošním roce jsme uvedli na trh staronový výrobek. Má nový obal a pod název jsme přidali přízvisko TOP MIX. Toto přízvisko se nikde v cenících ani jinde neobjevuje jako součást názvu. Zjistili jsme, že v Maďarsku existuje firma, která má totožný název jako je přízvisko našeho výrobku a tento název má zaregistrovaný v oboru sportovního rybolovu v EU. Zajímalo by nás, zda nedošlo z naší strany k porušení pravidel.

Ochrannou známkou může být za podmínek stanovených zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Ochranná známka může být nezávisle na převodu podniku převedena, a to pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo jen pro některé z nich. Převod ochranné známky musí být učiněn písemnou smlouvou.

  

V případě, že pro svůj výrobek nepoužíváte shodné označení, popř. i design jako mají výrobky jiné firmy (se zaregistrovanou ochrannou známkou), se nedá uvažovat o porušení práv. Pouhý přívlastek k názvu, který však není uveden ani v ceníku, není totéž co plný název výrobku.
 

Související soubory

Zákon o ochranných známkáchAdobe AcrobatPDF | 236,68 kBuložit