PREZENTAČNÍ VIDEO HK ČR

 

 

 

 

 

 

OBCHODUJTE S ÍRÁNEM
 - BRÁNA DO PERSIE
    

  

 

 

 

Prezentační nabídka

Chcete prezentovat svoji firmu prostřednictvím HK ČR? Nabízíme řadu možností.

 
 
Inzerce v časopise Komora.cz včetně vkládané inzerce či inzerce v odborných tématických příručkách
  • časopis zdarma distribuován všem členům HK ČR, starostům, poslancům a senátorům
  • náklad 22 000 výtisků
  • kontakt: visek@komora.cz, tel: 266 721 465, mob: 724 613 059
 
Inzerce v e-Zpravodaji
  • elektronický zpravodaj distribuovaný každé pondělí na cca 9.500 e-mailových adres členů HK ČR a zaregistrovaných nečlenů, kteří mají o tuto službu zájem
  • každá informace může být zdarma zveřejněna na webových stránkách HK ČR
  • kontakt: web@komora.cz, visek@komora.cz, tel: 266 721 465, mob: 724 613 059
 
Inzerce na www stránkách HK ČR