ZASTOUPENÍ HK ČR VE VNĚJŠÍCH PRACOVNÍCH ORGÁNECH

Hospodářská komora České republiky prosazuje své zájmy také prostřednictvím svých zástupců v tzv. vnějších pracovních orgánech. Jedná se o různé komise, pracovní skupiny, odborné skupiny, poradní sbory, kolegia, která jsou zřizována ministerstvy, státními institucemi apod.

Účast v těchto komisích HK ČR aktivně sama vyhledává, nebo je přímo vyzvána zřizovatelem, aby nominovala svého zástupce, a byla tak u řešení aktuálních témat. V současné době je HK ČR zastoupena v cca 150 orgánech. Do této skupiny patří také účast zástupců HK ČR v monitorovacích a řídících výborech jednotlivých operačních programů. HK ČR má zastoupení pro všechny operační programy.

Představenstvo HK ČR přijalo pro zástupce HK ČR ve vnějších pracovních orgánech „Pravidla a povinnosti zástupce HK ČR ve vnějších pracovních orgánech“, podle nichž se musí zástupce HK ČR řídit. Dokument také ošetřuje přenos informací a spolupráci mezi zástupcem a odbornou sekcí při Hospodářské komoře České republiky (viz. /hospodarska-komora-ceske-republiky/sekce-a-pracovni-skupiny/sekce-a-pracovni-skupiny.aspx).

Důležitou skupinou zastoupení jsou nepochybně poradní sbory, kolegia, výbory Rady vlády, odborné pracovní skupiny apod., jejichž prostřednictvím může komora prezentovat své názory a prosazovat své zájmy. Aktuální přehled zastoupení HK ČR ve vnějších pracovních orgánech naleznete níže.