ZÁŠTITA / PODPORA Hospodářské komory České republiky

Záštitu nebo podporu uděluje prezident HK ČR vybraným akcím, které jsou přínosem pro podnikání a podnikatele, pomáhají šířit dobré jméno českých firem v tuzemsku i v zahraničí, popřípadě mají větší společenský význam. Udělení záštity nebo podpory dodává akcím vysokou prestiž – ne každý ji může získat. Je určena těm, kteří patří k nejlepším, a jejichž činnost napomáhá úspěchu dalších podnikatelských subjektů.

HK ČR v současné době uděluje dva druhy patronace. Jsou to „záštita Hospodářské komory České republiky“ a „podpora Hospodářské komory České republiky“, přičemž obě mají svá předepsaná kritéria, která musí být splněna – posuzuje se například, jestli akce souvisí s podnikáním nebo má například o kulturní či charitativní charakter, její společenský dopad a v neposlední řadě i působnost – regionální, celostátní či mezinárodní.

Záštita Hospodářské komory České republiky opravňuje držitele k používání loga HK ČR na všech tištěných i elektronických dokumentech, které se k akci váží, spolu se zvýrazněným dodatkem „pod záštitou“, zatímco podpora Hospodářské komory České republiky opravňuje držitele k tomu, aby veškeré aktivity směřující navenek opatřoval textovou informací „Podpora Hospodářské komory České republiky“, bez uvedení loga HK ČR.

V případě zájmu o záštitu či podporu HK ČR vyplňte laskavě přiložený formulář a zašlete jej společně s žádostí formou dopisu na adresu HK ČR, popřípadě na níže uvedený email. Vyřízení záštity či podpory trvá přibližně měsíc, ovšem pokud chcete patronaci HK ČR komunikovat v rámci příprav na Vaši akci, doporučujeme si o záštitu zažádat v dostatečném časovém předstihu.

Po vyřízení záštity či podpory Vás bude kontaktovat pověřený pracovník HK ČR, zašle Vám dopis potvrzující udělení záštity a dořeší s Vámi všechny potřebné náležitosti.


Kontakt:

Kateřina Králová
tel.: 266 721 433
e-mail: kralova@komora.cz