Činnost HK ČR na mezinárodní úrovni

Hospodářská komora České republiky zastupuje zájmy svých členů na mezinárodní úrovni prostřednictvím členství v několika subjektech.

EUROCHAMBRES
Asociace evropských obchodních a průmyslových komorJedná se o střechovou organizaci národních komor ze zemí Evropské unie a z některých přidružených, kandidátských a sousedních zemí. EUROCHAMBRES má 27 plných členů a 19 přidružených a korespondenčních členů, včetně jedné nadnárodní Asociace ostrovních obchodních a průmyslových komor EU (INSULEUR). HK ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004. Hospodářskou komoru České republiky zastupuje v řídící radě EUROCHAMBRES její prezident Petr Kužel.

Chambres act! – Komory jsou aktivní! (Český překlad)

Více informací na www.eurochambres.eu 


ICC Česká republika
Mezinárodní obchodní komoraMezinárodní obchodní komora (International Chamber of Commerce - ICC) byla založena v roce 1919, sídlí v Paříži. Dnes reprezentuje tisíce společností a asociací z více než 120 zemí na G20 a jinde.
Prostřednictvím národních výborů ICC podnikatelé přenášejí své zájmy, stanoviska a názory na představitele nejvyšších orgánů, institucí a vlád všech zemí, včetně OSN, EU, WTO, OECD, u kterých má ICC poradní status na nejvyšší úrovni.
ICC má neotřesitelnou autoritu k vytváření pravidel, podle kterých se provádí mezinárodní obchod. Přestože jsou tato pravidla dobrovolná (nemají povahu zákonů), jsou používána v každodenním styku a stala se tak neoddělitelným stavebním pilířem mezinárodního obchodu.
ICC poskytuje velký rozsah zásadních služeb, mezi kterými hraje důležitou roli provádění rozhodčích řízení v rámci stálého rozhodčího soudu - Mezinárodní rozhodčí soud ICC. Tento soud je celosvětově nejvýznamnější rozhodčí institucí.

Hospodářská komora České republiky je zakládajícím členem českého národního výboru ICC.

Více informací na www.icc-cr.cz/


EHSV

Evropský hospodářský a sociální výborV Evropském hospodářském a sociálním výboru, který je jedním ze dvou poradních orgánů EU je HK ČR zastoupena od vstupu do EU 1. května 2004. Zástupcem HK ČR je Ivan Voleš, který je členem skupiny zaměstnavatelů, kde jsou dále zástupci Svazu průmyslu ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Členství v EHSV umožňuje zaujímat stanoviska k evropským směrnicím, nařízením, doporučením, zeleným a bílým knihám, sdělením a politickým dokumentům již ve stádiu jejich přípravy a projednávání v evropských institucích. Stanoviska výboru jsou kompromisem mezi názory zaměstnavatelů, zaměstnanců (odborů) a ostatních zájmových skupin (spotřebitelů, ekologů, zemědělců, zdravotně postižených, mladých lidí, organizací podporujících vzdělávání, kulturu atd.) a odrážejí tak názory evropské občanské společnosti .

Více informací na www.eesc.europa.eu