Veřejné zakázky v EU

Hledáte klienta v zahraničí? Zdá se Vám příliš těžké oslovit klienty v zahraničí? Proč nezkusíte jednu z veřejných zakázek v Evropské unii?

V on-line verzi věnované výhradně veřejným zakázkám v Evropské unii - TED (Tenders Electronic Daily), která je dodatkem k Úřednímu věstníku, můžete denně sledovat oznámení o veřejných zakázkách z EU, Evropského hospodářského prostoru i mimo něj, a to v oboru, ve kterém podnikáte. Stačí se na stránkách zdarma zaregistrovat a prostřednictvím filtru nastavit kritérium, podle kterého zakázku vyhledáte (např. země, obchodní sektor atd.). Otevřou se Vám dveře k zakázkám v celé Evropě! TED spravovaný Evropskou komisí umožňuje získat informace o všech evropských zakázkách v hodnotě více než 60 000 euro. Informace o veřejných zakázkách od 25 000 do 60 000 eur nejsou v systému TED zveřejňovány a naleznete je na internetových stránkách jednotlivých generálních ředitelství Komise.

Jste výrobcem nábytku a hledáte klienta? Přihlaste se do výběrového řízení Komise a vybavte evropské instituce Vaším nábytkem!

V roce 2007 činila hodnota zboží a služeb zadaných Komisí 2,86 miliardy eur (81% na služby). Pro snazší pochopení fungování veřejných zakázek v EU připravila Evropská komise příručku nazvanou Doing business with the European Commission. Vzhledem k tomu, že český zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) byl v roce 2006 novelizován tak, aby byl v souladu s evropskou legislativou, nemusejí mít čeští podnikatelé obavy z odlišnosti pravidel požadovaných Komisí.