Jak vám můžeme pomoci

Vývoj evropské legislativy (nové předpisy a iniciativy)
Chtěli byste vědět, jaké návrhy chystají a projednávají v současné době Evropská komise, Evropský Parlament a členské státy na evropské úrovni? Chtěli byste znát názory konzultativních orgánů Evropské komise (Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského výboru regionů), evropských podnikatelských organizací, think-tanků a lobbistů na dané evropské téma? Sledujte aktuality CEBRE na stránkách www.cebre.cz a zaregistrujte se pro odebírání pravidelné Infolinky CEBRE.

Jste podnikatelem v daném sektoru a zajímá vás, jaké evropské předpisy, normy a iniciativy se ve vaší oblasti chystají? Objednejte si u CEBRE měsíční přehled evropských novinek ve vámi specifikované oblasti.


Školení v evropských záležitostech
CEBRE nabízí firmám, organizacím a asociacím profesní školení a odborné stáže v oblasti evropských záležitostí v Bruselu. Zaškolí vás a vaše pracovníky v procesu přijímání evropské legislativy, zajistí pracovní schůzky u orgánů Evropské unie, zprostředkuje diskuse a debaty s představiteli evropských institucí na dané téma.


Evropské peníze
CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU se zaměřuje na pomoc českým firmám při získávání prostředků z komunitárních programů EU. Klientům nabízí, jak monitoring výzev v předem vytipovaných oblastech, tak i zprostředkování partnerství v projektech spolufinancovaných EU, a to v širokém spektru oborů. Tyto projekty pokrývají širokou oblast od podpory malých a středních firem přes vzdělávání, přizpůsobení se změně klimatu po výzkum a inovace. Jsou zde zahrnuty fondy a programy EU připravené pro různé cílové skupiny (podnikatelské asociace, vzdělávací instituce, místní správa a samospráva aj.).

Získejte finanční prostředky z komunitárních programů EU!


European Enterprise Experience programme
Jaká je pracovní náplň euroúředníka? Co všechno řeší a jak evropským firmám pomáhá? To jsou otázky, které vám pomůže zodpovědět program European Enterprise Experience. V jeho rámci vyjíždějí evropští úředníci na týdenní pracovní stáže do malých a středních podniků v celé EU. Úředník se blíže seznámí s podnikatelským prostředním a naopak podnikatelům lépe osvětlí, čím se Evropská unie zabývá a jakým způsobem ovlivňuje život podnikatelů. Úředník je v přímém kontaktu s firmou a lépe pochopí její problémy. Hostující firma naopak získá cenné informace, kontakty a reklamu zdarma. Od roku 2006 se programu účastnilo přes 200 malých a středních firem z 21 zemí EU, nejvíce z Německa, Francie a Itálie. Hostující firma nemá žádné finanční výdaje. Jediné výdaje lze spatřit ve formě času věnovanému úředníkovi. Výhody jsou však jednoznačně vyšší než nevýhody. Z ČR se programu účastnily dvě firmy – firma Step Trutnov a firma Karel Kaňák.

Chcete hostit evropského úředníka ve vaší firmě? Obraťte se na brussels@cebre.cz a my vám pomůžeme!

Podívejte se na náš katalog služeb!