Čtvrtletník Czech Business Today

Názory českých podnikatelů přímo v Bruselu

Bulletin CEBRE nazvaný Czech Business Today přináší informace o českém podnikatelském prostředí a představuje názory české podnikatelské sféry na dané aktuální evropské téma. Jeho hlavní cílovou skupinou jsou úředníci Evropské unie, europoslanci, celoevropské sektorové asociace a další subjekty „evropské komunity“ v Bruselu. Magazín je proto publikován v angličtině a distribuován výše uvedeným subjektům, dále v rámci konferencí a prezentačních akcí s účastí CEBRE či na mezinárodních akcích spřízněných organizací.