CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii


CEBRE –
Česká podnikatelská reprezentace při EU byla vytvořena Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, aby prezentovala a hájila české podnikatelské zájmy před a po vstupu ČR do Evropské unie přímo v Bruselu. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a to prostřednictvím agentury CzechTrade.


Co přináší

 • podporu a pomoc podnikatelům v problematice EU
 • informování podnikatelů o legislativní činnosti EU v jejich oboru
 • podporu při získávání finančních prostředků z komunitárních programů EU
 • zastupování českých podnikatelských organizací u evropských podnikatelských asociací
 • poskytování informačních a asistenčních služeb českým podnikatelům.


Zastoupení poskytuje podnikatelsky významné informace o nové evropské legislativě (elektronický bulletin) a podpůrných programech EU, nabízí firmám školení a odborné stáže v Bruselu pro jejich pracovníky, umožňuje prezentaci a reklamu firmy, zajistí pracovní schůzky u orgánů Evropské unie. Na zakázku zajišťuje cílený monitoring připravovaných předpisů EU o podnikání, podpoře malých a středních podniků a dalších vybraných oborů. Zastoupení také realizuje cílené průzkumy a podporuje projekty na čerpání prostředků z programů EU, včetně vyhledávání potenciálních zahraničních partnerů.


Komu je CEBRE určeno

Služby CEBRE jsou určeny všem podnikatelům, organizacím a institucím, jejichž zájmy a aktivity se protínají s činností orgánů Evropské unie


Jaké služby CEBRE nabízí?

 • Zastupování v evropských platformách v Bruselu
  Nevyplatí se Vám cestovat do Bruselu na jednání pracovní skupiny sektorové asociace? CEBRE Vás tam může na základě mandátu na jednání zastoupit a zaslat z něj zápis.
 • Zastoupení na konferenci/semináři v Bruselu
  Zajímají Vás témata diskutovaná na konkrétních konferencích a seminářích v Bruselu, ale nemáte čas se osobně účastnit? CEBRE Vás zastoupí a zašle zápis a podkladové dokumenty.
 • Zastoupení u institucí EU/ČR v Bruselu
  Potřebujete prezentovat Vaši firmu nebo asociaci a její zájmy u evropských institucí nebo českých partnerů v Bruselu (čeští poslanci Evropského parlamentu, experti Stálého zastoupení ČR při EU, zastoupení regionů a dalších subjektů, apod.)? I zde Vám může CEBRE poradit a pomoci.
 • Týdenní přehled dění v Bruselu
  Kdy budou ministři rozhodovat o nějakém předpisu? A co hlasování Evropského parlamentu a jeho výborů? Má ještě cenu kontaktovat našeho českého poslance nebo už je pozdě? Na tyto otázky Vám odpoví týdenní přehled dění v Bruselu, který obsahuje klíčová zasedání evropských institucí, konference/semináře, programy jednání výborů a pléna Evropského parlamentu, konzultačních orgánů EU, evropských platforem a think-tanků, politických skupin v EP, předsednictví v Radě EU, apod. V přehledu naleznete odkazy na jednotlivé akce a další podrobnosti. Přehled dění na daný týden dostanete každé pondělí do 12h00 mailem.
 • Sledování vybrané legislativy (tzv. FactSheet)
  Nějaký evropský předpis bude mít přímý dopad na Vaše podnikání. V jaké fázi jednání se ale nachází: Má cenu soustředit se na Evropský parlament, Hospodářský a sociální výbor nebo na dialog s českými ministerstvy? Na tyto otázky Vám odpoví stručný FactSheet na zadané téma, který obsahuje popis návrhu, jeho klíčové body, stav legislativního procesu, predikci do budoucna a stanoviska českých a evropských podnikatelských asociací. FactSheet obsahuje také odkazy na jednotlivé verze dokumentu pozměňovací návrhy EP, společná pozice Rady apod. i přehled zajímavých akcí a odkazů. CEBRE zasílá klientům pravidelné aktualizace každých 14 dní vždy v pondělí.
 • Monitoring výzev na podávání projektů do programů a fondů EU
  Slyšeli jste o evropských programech a přemýšlíte jak se zapojit? CEBRE sleduje na denní bázi výzvy všech programů a fondů EU (komunitární programy, rámcové programy, programy vnější pomoci apod.) a každý týden Vám může zaslat tematický výběr výzev obsahující základní český popis výzvy, dotačního titulu, informaci o termínu pro podání, kvalifikačních předpokladech žadatele, atd.
 • Organizace schůzky v Bruselu
  Potřebujete se setkat s konkrétními úředníky nebo politiky evropských institucí, evropských platforem, think-tanků apod. a nevíte kde začít a jak nejlépe postupovat? CEBRE připraví program setkání a osloví ty správné partnery a doprovodí Vás v případě zájmu i na vlastní jednání.
 • Organizace konference/semináře v Bruselu
  Chcete v Bruselu zorganizovat konferenci, seminář nebo neformální setkání a nemáte ty správné kontakty ani možnost zajišťovat si celou organizaci sami? CEBRE akci zorganizuje za Vás a postará se o veškerý event management, oslovení řečníků, zajištění prostor, pozvání účastníků, apod.
 • Organizace pracovní stáže v Bruselu
  Chcete se dozvědět nebo proškolit své zaměstnance nebo manažery o fungování evropských institucí, setkat se s experty z praxe (pracovníci evropských institucí, poslanci EP, diplomaty, apod.)? CEBRE zorganizuje pro klienty na základě zadání tematicky zaměřenou individuální nebo skupinovou vícedenní návštěvu v Bruselu.
 • Pronájem pracovního místa
  Potřebujete náhle krátkodobě operovat v Bruselu? Na dobu několika dnů či týdnů si můžete od CEBRE pronajmou pracovní místo, které díky svému umístění (centrum města na blízku evropským a českým institucím sídlících v Bruselu) a vybavení dokonale splní Vaše potřeby.
 • Vyhledání partnerů – projekty, sítě, klastry
  Chystáte se zapojit do nějakého evropského programu a potřebujete pomoci s hledáním potencionálních partnerů nebo se zapojením do vhodného klastru? Bez nich se do většiny projektů v rámci komunitárních programů či programů vnější pomoci zapojit nemůžete. CEBRE Vám může pomoci takového partnera vyhledat.
 • Balíček služeb „na míru“
  Na základě požadavku klienta sestaví CEBRE kompletní balíček zahrnující všechny již zmíněné služby jako třeba organizace tematické debaty, navazující setkání s klíčovými experty z Evropské komise a diplomaty Stálého zastoupení ČR při EU a poslanci Evropského parlamentu. Dále možnost vyhledání vhodného partnera nebo vytipování vhodného doračnho titulu a pomoc s nalezením projektového partnera. Příkladem takové spolupráce je firma Šindlar EU, která se na CEBRE obrátila s pomocí při navazování kontaktů a získání informací o fondových možnostech v EU a nyní je již zapojena do mezinárodního konsorcia a bude se ucházet jako subdodavatel o velké zakázky.


Jak lze služby CEBRE objednat?

Pro objednání služeb a informace o cenách kontaktujte vedoucí kanceláře Ing. Mgr. Alenu Vlačihovou na alena.vlacihova@cebre.cz nebo telefonicky na 0032 502 07 66 ( +420 246 031 707 pro volání z ČR).Sledujte informace z EU na www.cebre.cz!