Viceprezidenti HK ČR Mgr. Irena Bartoňová Pálková

Po studiích na gymnáziu a následně andragogiky, vystudovala British Institute of Cleaning Science. Od roku 1990 již působila jako ředitelka anglické firmy v úklidovém a čisticím průmyslu. Od roku 1992 až doposud podniká jako OSVČ v oblasti vzdělávání, poradenství a prodeje. V roce 1998 byl její vzdělávací systém pro obor úklidu akreditován ČIA, a tím položila základ vzdělávání v úklidovém oboru v Čechách. Jí vytvořené moduly byly přípravnými kurzy pro certifikace osob České společnosti pro jakost a od roku 1999 je členem programové komise ČSJ.

Je zakládajícím členem České asociace úklidu a čištění a od jejího založení v roce 1998 je s krátkou přestávkou až dosud předsedkyní představenstva této asociace. Od roku 2002 je viceprezidentkou Evropské asociace úklidového průmyslu. Od roku 2003 je expertem sociální dialogu úklidového průmyslu Evropské unie, kde v tripartitě jedná za zaměstnavatele s evropskou odborovou organizací UNI Evropa.

Od roku 2007 je členem sektorové rady pro služby, resp. ostatní služby, kde se podílela na projektech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací v oblasti tvorby profesí a kvalifikací úklidu a čištění. Od roku 2011 do 2013 byla člen smírčí komise HK ČR. V roce 2014 byla zvolena viceprezidentkou HK ČR.

 
Ing. Marta Nováková

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, Fakultu ekonomickou, obor Systémové inženýrství.
Specializuje se na oblasti řízení a firemní strategie SME; management změn; informační technologie
a procesy pro tržní segment Retail/Distribution, podporu start-up firem; finanční investování
v oblasti informačních technologií, vzdělávání a zemědělství. Absolvovala Marketing a management
na Scheffield Hallam University. Mluví anglicky a rusky.

Po absolvování VŠ až do roku 1991 pracovala v řetězci obchodních domů PRIOR. Je předsedkyní představenstva a majitelkou společnosti U&Sluno a.s., která se specializuje na vývoj a implementaci informačních systémů podporujících podnikové procesy v maloobchodních, velkoobchodních a distribučních společnostech a ředitelkou a spolumajitelkou společnosti Language Planet s.r.o. provozující mezinárodní mateřskou školu Villa Luna.

V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky a za Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR byla kooptována v roce 2015 do představenstva HK ČR. V roce 2016 vyhrála Ocenění česká podnikatelka v kategorii Velká firma. Letos byla oceněna prestižním titulem
Manažerka roku 2016.

 

Ing. Bořivoj Minář

Profesní aktivity zahájil v roce 1982 nástupem do TERAMO Vápenná. V roce 1993 založil s dalšími čtyřmi společníky STOMIX s.r.o., mezinárodní společnost na výrobu materiálů pro zateplování budov, ve které působil jako generální ředitel. V roce 2011 společníci STOMIXu prodali 100% podílů strategickému partnerovi. V roce 2012 založil výrobní, exportní a inženýringovou společnost CONTECHIN s.r.o.

Je členem představenstva HK ČR a od května 2014 zastává funkci viceprezidenta HK ČR. Dále je dlouholetým předsedou představenstva OHK Jeseník a předsedou KHK Olomouckého kraje. K dalším veřejným aktivitám patří členství ve Správní radě Univerzity Palackého v Olomouci a spolupráce s Technologickou agenturou ČR na pozici zpravodaje.

 


Roman Pommer

 Po vystudování nastoupil jako stavbyvedoucí na Pražském stavebním podniku /PSP/, aby dozoroval zedníky - obkladače. Ihned po revoluci v roce 1990 založil stavební firmu Pommer, zabývající se prováděním realizací obkladů a dlažeb, postupně založil firmu B-PORT na prodej stavební chemie společnosti MAPEI, kde byl ředitelem pobočky pro Českou republiku.

V roce 1996 založil společnost Premixservis – jedna z prvních českých výroben stavební chemie v Čechách. Později kolem roku 1999 se začal specializovat na prodej a poradenství právě v prodeji stavební chemie. V roce 2005 založil společnost Česká vzdělávací a.s., zabývající se činností v oblasti dalšího vzdělávání hlavně pro stavební výrobu a vzdělávání řemeslníků. Viceprezidentem HK ČR je od roku 2014.

 


Ing. Michal Štefl
Vystudoval Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Jeho kariéra je od roku 1979 spojena s akciovou společností OHL ŽS (dříve Železniční stavitelství Brno, s.p. a ŽS Brno, a.s.). Působil na vedoucích pozicích plánování a finančního řízení. V roce 1992 se stal finančním ředitelem společnosti, v roce 1994 generálním ředitelem a v roce 2001 předsedou představenstva OHL ŽS, a.s.

Je viceprezidentem HK ČR, předsedou představenstva Krajské hospodářské komory jižní Moravy, předsedou správní rady Vysokého učení technického v Brně, členem správní rady Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a předsedou dozorčí rady MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s. Přednáší na ekonomických fakultách a na kurzech MBA, na odborných ekonomických a stavebních konferencích.