Ústřední orgány ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu
http://www.mpo.cz/
 

Ministerstvo zahraničních věcí
http://www.mzv.cz/
 

Ministerstvo financí
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/ 
 

Ministerstvo pro místní rozvoj
http://www.mmr.cz/


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.msmt.cz/


Ministerstvo spravedlnosti
http://www.justice.cz


Ministerstvo práce a sociálních věcí
http://www.mpsv.cz/cs/


Ministerstvo zemědělství
http://www.mze.cz/


Ministerstvo životního prostředí
http://www.env.cz/


Ministerstvo dopravy
http://www.mdcr.cz/


Ministerstvo zdravotnictví
http://www.mzcr.cz/


Ministerstvo obrany
http://www.army.cz/


Ministerstvo vnitra
http://www.mvcr.cz/


Poslanecká sněmovna
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw


Senát
http://www.senat.cz/


Vláda ČR
http://www.vlada.cz/