Státní instituce

Centrum pro regionální rozvoj ČR
http://www.crr.cz


Cizinci v České republice
http://www.cizinci.cz/


Česká obchodní inspekce
http://www.coi.cz


Český statistický úřad
http://www.czso.cz/


Český telekomunikační úřad
http://www.ctu.cz


Český úřad bezpečnosti práce
http://www.cubp.cz/


Energetický regulační úřad
http://www.eru.cz/


Katastr nemovitostí
http://www.cuzk.cz/


Lesy České republiky, s.p.
http://www.lesycr.cz 

 

Národní politika podpory jakosti
http://www.npj.cz


Pozemkový fond ČR
http://www.pfcr.cz


Puncovní úřad
http://www.puncovniurad.cz/cz/


Ředitelství silnic a dálnic
http://www.rsd.cz


Státní energetická inspekce
http://www.cr-sei.cz


Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
http://www.sfdi.cz/


Státní plavební správa
http://www.spspraha.cz


Státní zemědělská a potravinářská inspekce
http://www.szpi.gov.cz/


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
http://www.compet.cz/


Úřad pro ochranu osobních údajů
http://www.uoou.cz


Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR 
http://www.unmz.cz/